Zorg

img
img

De zorgvragen voor De Schutse lopen uiteen van zeer intensieve verzorging en
begeleiding tot ondersteuning en begeleiding van heel zelfstandig functionerende
verstandelijk gehandicapten. De doelgroep strekt zich qua leeftijd uit van jonge
kinderen tot ouderen. Hulpvragen die liggen op het randgebied van de doelgroep
verstandelijk gehandicapt worden, indien mogelijk, ook in behandeling genomen.

De Schutse biedt woonzorg voor kinderen, volwassenen en ouderen met een
verstandelijke beperking. De doelstelling is het bieden van professionele
woonbegeleiding in een veilige omgeving.

Mensen die zorg en begeleiding nodig hebben bij ziekte, handicap of ouderdom,
komen in aanmerking voor (langdurige) zorg uit de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ). Als men voor deze zorg in aanmerking wilt komen, is er een
onafhankelijk oordeel nodig over de aard en de hoeveelheid zorg die nodig is. Het
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft dit oordeel. Dit wordt ook wel de indicatie
genoemd. Deze indicatie wordt door de cliënt aangevraagd. Het CIZ beoordeelt de
aanvraag en geeft een indicatiebesluit af waarin staat hoeveel zorg er nodig heeft.
Als het CIZ oordeelt dat vanwege de beperkingen niet alleen behoefte is aan
verzorging en begeleiding maar ook aan een speciale verblijf- of woonvorm, dan
indiceert het CIZ ‘zorg met verblijf’. De intakemedewerker van De Schutse helpt
(toekomstige) cliënten bij het aanvragen van de indicatie.

Via de knoppen in de oranje balk (bovenaan) vindt u meer informatie over de
intakeprocedure en ons zorgaabod: wonen (incl. logeren), dagbesteding,
vakantiedagopvang en zorgondersteuning.  Daarnaast kunt meer informatie
 vinden over ons kwaliteitskeurmerk en de klachtencommissie.
 

Laatste nieuws


  • Verantwoording De Schutse  Lees meer...
  • Clientenplaatsen beschikbaar in Vlissingen  Lees meer...
  • Persbericht - De Schutse traint partnerorganisaties Kom over en help in Moldavie   Lees meer...