Vacatures

Binnen De Schutse werken veel medewerkers als (persoonlijk) begeleider op één van onze woon- en/of
activiteitengroepen binnen één van de clusters. Deze functies worden zowel door vaste krachten als door
oproepkrachten vervuld. Naast de voorgenoemde functies werken er binnen De Schutse ook diverse
medewerkers op het bedrijfsbureau en in de keuken en huishouding. Met elkaar zorgen we er voor dat de zorg en
dienstverlening zo goed mogelijk kan worden verleend.   

Op dit moment hebben wij binnen De Schutse de onderstaande vacature(s).

Staat je gewenste functie er momenteel niet bij? Meld je dan aan voor onze vacaturemeldingen! Zodra er een
nieuwe vacature wordt geplaatst, ontvang je automatisch een e-mail.

 
 • Begeleiders cluster intensieve begeleiding
  Locatie: Kesteren

  Ben jij de begeleider die begrijpt wat voor mij belangrijk is?  
  Ik zoek een begeleider die mij wil helpen het leven te ervaren. Ik vind mijn leefomgeving moeilijk te begrijpen en heb jouw hulp daarbij nodig.

  We zoeken een collega die een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aan kan gaan met de cliënten. Bij deze cliënten is sprake van een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk te begrijpen en te begeleiden gedrag. Vanuit onze identiteit werken we aan herstel en behoud van het gewone leven van de cliënten. Op basis van de ondersteuningsrelatie nemen cliënten samen met de begeleiders deel aan een betekenisvol dagprogramma. Wordt jij van deze korte introductie enthousiast en ben jij net als ons zo gedreven om samen tot een mooi doel te komen?

  Deze vacature betreft een dienstverband van bij voorkeur 28 uur per week.

  Helpend bij deze functie is:
   - Inlevingsvermogen: je bent in staat om de gevoelens van de cliënten te onderkennen en er in de begeleiding op aan te sluiten;
   - Lef: je staat open voor een uitdaging met mij,  de ander en met jezelf;
   - Communiceren: je kunt zowel verbaal als non-verbaal affectief bewust communiceren;   
   - Stressbestendig: je kunt bij oplopende spanning effectief blijven functioneren;
   - Samenwerken: je levert een actieve bijdrage aan de gezamenlijk te bereiken doelen;
   - Reflecteren: je reflecteert op eigen functioneren en kan in voldoende mate je eigen herstel organiseren.

  Wij bieden:
  - Een specifiek inwerktraject (met buddy & coach);
  - Een team dat het streven heeft je onvoorwaardelijk te steunen en samenwerkt naar een gezamenlijk doel;
  - Een training in weerbaarheid, ASBM en TA;
  - Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg.

  De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij (belijdend) lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland), de Hersteld Hervormde Kerk of één van de overige reformatorische kerken. *

  Informatie:
  Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met de clustermanager, mevrouw R. van de Veen, tel.nr. (0488) 48 33 22.

  Sollicitaties:
  Sollicitaties kunnen worden gericht aan De Schutse, afdeling personeelszaken, Stationsstraat 28, 4041 CJ Kesteren of pz@deschutse.nu.

  *Het betreft  gemeenten die zich blijkens hun beleidsplan bijzonder gebonden weten aan Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid.
  Bekijk vacature
 • Ambulant begeleider
  Omgeving: Opheusden en Elst (U)

  Met ingang van heden zijn wij op zoek naar  ambulant begeleiders voor de omgeving van Opheusden (gezin 1) en Elst (gezin 2). Het gaat om 2 gezinnen waar ambulante ondersteuning wordt geboden.  

  Voor gezin 1 wordt begeleiding geboden aan een meisje van 3 jaar. Zij krijgt begeleiding tijdens vrije tijdbesteding, afleiden van niet gewenst gedrag en eten. Deze begeleiding wordt geboden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16.00- 19.00 uur. Op woensdag van 15.00-19.00 uur en op zaterdagmorgen van 9.00-12.00 uur.

  Voor gezin 2 wordt dagelijks begeleiding geboden van 7.00 tot 8.30 uur en van  16.00-19.30 uur. De begeleiding wordt geboden aan een jongen met het Autistisch Spectrum Stoornis (ASS) van 4 jaar die hulp nodig heeft bij opstaan, vrije tijdsbesteding, eten, douchen en naar bed gaan.

  Het heeft de voorkeur wanneer er meerdere malen per week dezelfde persoon aanwezig is.

  Functie-eisen:
  -
  Minimaal een vakgerichte opleiding op SAW-3 of 4 niveau;
  -
  Je beschikt over mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het voeren van gesprekken met de cliënt, de
  familie en het opstellen van rapportages/verslagen;
  -
  Je bent in staat vertrouwen te bieden aan de cliënt en de cliëntgroep;
  -
  Je handelt volgens protocollen en richtlijnen en ziet toe op hygiëne en veiligheid;
  -
  Je kunt je inleven in de emotionele situatie, woon- en leefsituatie van de cliënt;
  -
  Je kunt reflecteren op je eigen functioneren;
  -
  Je bent betrokken, maar weet ook afstand te houden;
  -
  Je bent oplettend op veranderingen in gedrag, houding, gezondheidssituatie en omgeving van de cliënt.

  De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij (belijdend) lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) of van de Hersteld Hervormde Kerk.

  Informatie:
  Voor meer informatie over deze vacature kun je mailen naar mevrouw M. Boll via het e-mailadres mboll@rehobothochten.nl.

  Sollicitaties:
  Sollicitaties kunnen tot 22 februari 2018 worden gericht aan pz@deschutse.nu.
  Bekijk vacature
 • Maatschappelijk werker
  Locatie : Kesteren

  Voor de afdeling Maatschappelijk Werk zijn we op zoek naar een Maatschappelijk Werker.  
  Het betreft een vacature voor gemiddeld 3 dagen in de week in verband met zwangerschapsverlof van een medewerker. Dit komt neer op gemiddeld 24 uur per week. Deze vacature ontstaat vanaf begin mei tot en met oktober D.V. De periode van begin mei tot half juni wordt ingezet als inwerkperiode. Na eind oktober is er uitzicht op een baan van gemiddeld 2 dagen per week.

  Omschrijving van de werkzaamheden
  Maatschappelijk werk heeft een spilfunctie binnen de organisatie. De maatschappelijk werker regelt de zorgtoeleiding en intake van nieuwe cliënten (ook crisisplaatsing), alsmede coördinatie overplaatsing zittende cliënten. Voor zittende en toekomstige cliënten worden (her)indicaties aangevraagd.
  Cliëntvertegenwoordigers worden ondersteund bij het aanvragen van wettelijke vertegenwoordiging en afname artikel 60 (BOPZ). Er wordt ondersteuning geboden bij vragen ten aanzien van wet- en regelgeving aan cliënten en medewerkers. De maatschappelijk werkende is verantwoordelijk voor het wachtlijstbeheer en coördineert gastgezinnen van bewoners.

  Functie-eisen:
  -
  Een vakgerichte opleiding MWD (Social Work);
  -
  Werk- en denkniveau op niveau 5 of 6 met affiniteit voor de doelgroep;
  -
  Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
  -
  Enthousiast en een flexibele instelling;
  -
  Reflecteren op eigen handelen;
  -
  Feedback kunnen geven en ontvangen.

  De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij (belijdend) lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) of van de Hersteld Hervormde Kerk.

  Arbeidsvoorwaarden:
  Salariëring en overige afspraken volgens de landelijk afgestemde arbeidsvoorwaarden voor de Gehandicaptenzorg.

  Informatie:
  Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met de Do Schellevis via (0488-483322).

  Sollicitaties:
  Sollicitaties met CV kunnen tot D.V. 23 februari worden gericht aan pz@deschutse.nu. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op D.V. dinsdagmorgen 6 maart a.s.
  Bekijk vacature
 • Groepsassistent kinderwoongroep 't Zwaluwnest
  Locatie: Kesteren

  Voor ons cluster Kind en Jeugd in Kesteren zoeken wij groepsassistenten voor woongroep ‘t Zwaluwnest. Op ’t Zwaluwnest wonen kinderen/jongeren tot 18 jaar met een matig of ernstige verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblematiek. Je werkt samen met een collega op deze groep en je bent ondersteunend bij het uit bed halen, het douchen, het aankleden en het eten.
  Deze parttime vacature betreft drie ochtenden in de week. Het gaat om diensten van ongeveer 07.00 – 09.15 uur.

  Functie-eisen:
  -
  Kennis van verzorging op MBO-niveau (minimaal niveau 2);
  -
  Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden voor de contacten met bewoners en collega’s;
  -
  Enthousiast en een flexibele instelling;
  -
  Stressbestendig zijn en doorzettingsvermogen hebben.

  De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij (belijdend) lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) of van de Hersteld Hervormde Kerk.

  Arbeidsvoorwaarden:
  Salariëring en overige afspraken volgens de landelijk afgestemde arbeidsvoorwaarden voor de Gehandicaptenzorg.  

  Informatie:
  Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de Martina van de Pol, tel. nr. (0488) 48 33 22 of via de e-mail mvandepol@deschutse.nu.  

  Sollicitaties:
  Sollicitaties kunnen worden gestuurd naar pz@deschutse.nu t.a.v. Willemieke Hendrikse.
  Bekijk vacature
 • Parttime begeleider individuele begeleiding cluster begeleiding
  Locatie: Opheusden

  Ben jij de begeleider die mij gaat ondersteunen in mijn leven?

  Wij zoeken per direct een parttime begeleider voor de locatie Opheusden. Als begeleider ga je een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aan met een cliënt die ’s morgens individueel wordt begeleid. Het gaat om ochtenddiensten op de Wielewaal van 07:00-09:00 uur of van 08:15-10:00 uur.

  Functie-eisen:
  - Een afgeronde, vakgerichte opleiding SAW 3 of 4;
  - Inlevingsvermogen: je bent in staat om de gevoelens van deze cliënt te onderkennen en er in de
    begeleiding op aan te sluiten.
  - Zelfvertrouwen: je hebt vertrouwen in jezelf en in je eigen kunnen en je straalt dit ook uit;
  - Stressbestendig: je kunt bij oplopende spanning voor de cliënt een betrouwbare ander blijven;
  - Communiceren: je kunt affectief bewust communiceren met je lichaamstaal;
  - Doorzettingsvermogen: je kunt plezier in je werk houden ook als je niet op korte termijn resultaat ziet;    
  - Reflecteren: je reflecteert op eigen functioneren en kunt dit bespreekbaar maken.
  - Flexibele instelling en bereid zijn tot het werken in onregelmatige diensten.
  - Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;

  De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij (belijdend) lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) of van de Hersteld Hervormde Kerk.

  Arbeidsvoorwaarden:
  Salariëring en overige afspraken volgens de landelijk afgestemde arbeidsvoorwaarden voor de gehandicaptenzorg.

  Informatie:
  Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met de clustermanager Gert Hovestad (0488-48 33 22) of mailen naar ghovestad@deschutse.nu.

  Sollicitaties:
  Sollicitaties met CV kunnen worden gericht aan pz@deschutse.nu.
  Bekijk vacature
 • (Persoonlijk) woonbegeleider(s) nieuwe locatie Oud-Vossemeer
  Locatie: Oud Vossemeer

  In Oud-Vossemeer zijn we gestart met de bouw van een tweede woonvoorziening. We hopen in voornoemde woonvorm met ingang van D.V. juli / augustus 2018  huisvesting  te bieden aan  2 cliënten met een meervoudige beperking en 7 cliënten met een lichte-matige verstandelijke beperking.

  Voor deze schitterende  nieuwe woonlocatie zijn we op zoek naar:

  - Een persoonlijk begeleider (MBO – niveau 4) min. 24 uur
  - Woonbegeleiders (MBO – niveau 3) min. 16 uur

  Verdere functie-eisen:
  - Affiniteit met de doelgroep;
  - Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het voeren van gesprekken
     met cliënten en het verzorgen van de rapportage;
  - Enthousiast en een flexibele instelling;
  - Zelfstandig kunnen werken;
  - Bereidheid  tot het werken in onregelmatige diensten (bijv. slaapdiensten);
  - Stressbestendig zijn en doorzettingsvermogen hebben;

  De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt  verwacht dat zij (belijdend) lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) of van de Hersteld Hervormde Kerk.

  Arbeidsvoorwaarden:
  Salariëring en overige afspraken volgens de landelijk afgestemde arbeidsvoorwaarden voor de Gehandicaptenzorg.

  Informatie:
  Voor meer informatie over deze vacatures kun je bellen met de locatiemanager, dhr. H. M. J. Dorst, tel.nr. 0166-677314 of mailen via hdorst@deschutse.nu

  Sollicitaties:
  Sollicitaties met CV kunnen tot D.V. 15 februari 2018  worden gericht  aan De Schutse, afd. personeelszaken, Stationsstraat 28, 4041 CJ in Kesteren of pz@deschutse.nu.

  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
  Bekijk vacature
 • (Persoonlijk) begeleider DAC Achterberg
  “Samen zinvol bezig zijn, samen werken, samen 100%"
  Spreekt jou dit aan?

  Op onze locatie in Achterberg hebben we een vacature voor een (persoonlijk) begeleider ter vervanging van zwangerschap en langdurige ziekte, met uitzicht op een langdurig contract binnen de Schutse.

  ‘Kom jij bij ons werken?’
  Spannend een nieuwe begeleider… Kom jij bij ons werken?
  Wij doen afwisselend werk. Hierbij kun je denken aan snoep inpakken, helpen met de eieren, glas ophalen, zwemmen en nog veel meer.
  We willen graag een begeleider die zorgt voor rust en een fijne sfeer op de groep. Wij houden van zelfstandig werken, maar vinden het fijn als je ons hierbij helpt als dat nodig is. We zijn benieuwd of jij het bent die bij ons komt werken… Kom gerust eens kijken en/of solliciteer.
  Van harte welkom!

  De vacature is voor onze mooie, landelijke locatie in Achterberg op de groepen De Hooizolder en/of t’ Achterhuis. De dagbesteding bestaat uit een groep deelnemers met een ernstige tot matig- verstandelijke beperking en intensieve begeleidingsvraag.

  Wanneer je creatief en stabiel bent en je kunt affectief neutraal reageren, dan zijn dit kwaliteiten die je bij ons kunt inzetten. We werken volgens onze ASBM methodiek en kijken naar wat de cliënt zelf kan, nodig heeft en vullen waar nodig aan.

  Wij zoeken een collega die als begeleider betekenisvol wil zijn voor de cliënten. Veiligheid en vertrouwen zijn hierin belangrijke pijlers. De begeleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding en behartigt de belangen van de cliënt. Je onderhoudt contact met het netwerk van de cliënt en je stelt samen met deskundigen het cliëntplan op. Je werkt in een klein team van DAC Achterberg, en vind het belangrijk om samen met je collega taken te verdelen en de dialoog aan te gaan.

  Functie-eisen:
  • Je hebt een afgeronde, vakgerichte opleiding, begeleider min niveau 3, persoonlijke begeleider min. niveau 4;
  • Je bent zelfstandig en kunt in teamverband werken;
  • Je hebt een stabiele, enthousiaste en flexibele instelling;
  • Je bent stressbestendig en bezit doorzettingsvermogen;
  • Uren in overleg, dagbesteding is open van 9 tot 16 uur;
  • Ervaring in de verstandelijk gehandicaptenzorg is een pré;

  Wij bieden:
  • Deskundigheidsbevordering op het gebied van methodisch werken en aandacht voor persoonlijke competenties en teamontwikkeling;
  • Een uitdagend en gevarieerd takenpakket;
  • Een enthousiast en gezellig team;
  • Een identiteitsgebonden werkomgeving;
  • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO

  De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij kerkelijk meeleven vanuit dezelfde achtergrond en willen werken binnen deze identiteit.

  Informatie:
  Wil je meer informatie over deze vacature of wil je eens een dienst mee lopen? Twijfel niet en bel Joke van de Kleut op 0488-483322 of mail haar naar het volgende emailadres: jvandekleut@deschutse.nu.

  Sollicitaties kunnen tot en met 08-02-2018 worden gericht aan De Schutse, afdeling personeelszaken, Stationsstraat 28, 4041 CJ  Kesteren of pz@deschutse.nu
  De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 7.
  Bekijk vacature
 • Oproepkrachten en vakantiekrachten ambulante begeleiding
  Locatie: omgeving Werkendam

  Met ingang van heden zijn wij op zoek naar  oproepkrachten en vakantiekrachten voor de ambulante begeleiding in de omgeving van Werkendam. Het gaat om twee gezinnen waar ambulante begeleiding geboden wordt.

  Bij gezin 1 wordt aan kinderen iedere morgen (met uitzondering van de zondag) en iedere middag tot 18.15 uur ambulante begeleiding geboden. De werkzaamheden betreffen zowel persoonlijke verzorging als begeleiding. Als oproepkracht ben je inzetbaar bij ziekte/vakantie/vervanging van de vaste ambulant begeleider.
  Bij gezin 2 gaat het om een oproepkracht voor de dinsdagavond, woensdagmorgen, woensdagavond en donderdagmorgen. Op deze dagdelen krijgt deze cliënt ongeveer een uur ambulante begeleiding in de vorm van persoonlijke verzorging. Als oproepkracht ben je inzetbaar bij ziekte/vakantie/vervanging van de vaste ambulant begeleider.

  Functie-eisen:
  -
  Minimaal een vakgerichte opleiding op SAW-3 of 4 niveau;
  -
  Je beschikt over mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het voeren van gesprekken met de cliënt, de
  familie en het opstellen van rapportages/verslagen;
  -
  Je bent in staat vertrouwen te bieden aan de cliënt en de cliëntgroep;
  -
  Je handelt volgens protocollen en richtlijnen en ziet toe op hygiëne en veiligheid;
  -
  Je kunt je inleven in de emotionele situatie, woon- en leefsituatie van de cliënt;
  -
  Je kunt reflecteren op je eigen functioneren en staat open voor feedback van de cliënt;
  -
  Je bent betrokken, maar weet ook afstand te houden;
  -
  Je bent oplettend op veranderingen in gedrag, houding, gezondheidssituatie en omgeving van de cliënt;
  -
  Je schat, in dialoog met de cliënt, in op welk moment jij moet instrueren, begeleiden, coachen of de zaken helemaal kan
  overlaten aan de cliënt.
  -
  Je bent flexibel inzetbaar en beschikbaar in de zomervakantie van 2018 voor het vervangen van collega’s.

  De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij (belijdend) lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) of van de Hersteld Hervormde Kerk.

  Informatie:
  Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met mevrouw E. van Ingen,  tel.nr. 0488-449170 of mailen naar evaningen@deschutse.nu

  Sollicitaties:
  Sollicitaties kunnen tot 16 februari 2018 worden gericht aan pz@deschutse.nu
  Bekijk vacature
 • Pedagogisch medewerker en oproepkracht DJK
  Locatie: Ochten

  Voor de dagbehandeling jonge kind (DJK) te Ochten zijn wij op zoek naar een pedagogisch medewerker.  
  Het betreft een vacature voor gemiddeld 1,5 dag in de week in verband met zwangerschapsverlof van een medewerker. Dit komt neer op gemiddeld 8-12 uur per week. Deze vacature ontstaat per half juni 2018 tot en met augustus 2018 D.V.

  Tevens zijn wij op zoek naar flexibele oproepkrachten die kunnen invallen in geval van ziekte en tijdens vakanties van medewerkers. Als oproepkracht kun je ook opgeroepen worden voor de vestiging in Werkendam.

  Dagbehandeling Jonge Kind is onderdeel van het zorgaanbod van De Schutse  te Kesteren. De Schutse werkt daarin nauw samen met de Rehoboth-/ Sebaschool te Ochten, scholen voor respectievelijk Speciaal Onderwijs (SO) en Speciaal Basisonderwijs (SBO). Het DJK is gevestigd in het gebouw van de Rehoboth-/Sebaschool.
  Op het DJK wordt gedurende een periode van maximaal een jaar dagbehandeling geboden aan kinderen van 3 tot 7 jaar. Na de behandelperiode wordt advies gegeven voor een passend vervolgtraject.
  Op het DJK vindt onderzoek en behandeling plaats van kinderen die in hun ontwikkeling ernstig risico lopen. De zorgbehoefte van de kinderen maakt dat doorstroom naar het onderwijs op 4- of 5-jarige leeftijd voor hen niet vanzelfsprekend is. Binnen het DJK wordt gestreefd om de stap naar het onderwijs zo goed mogelijk voor te bereiden. De behandeling wordt daarom al zoveel als voor het kind mogelijk is, gecombineerd met onderwijsmomenten binnen het Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs. Tevens wordt thuisbegeleiding geboden door de pedagogisch medewerker van de DJK-groep. De lijnen voor ouders en andere betrokkenen zijn kort; er wordt gewerkt met een totaalplan voor het kind.

  Functie-eisen:
  -
  Een vakgerichte opleiding MWD of SPH (Social Work);
  -
  Werk- en denkniveau op niveau 5 of 6 met affiniteit voor de doelgroep;
  -
  Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
  -
  Enthousiast en een flexibele instelling;
  -
  Reflecteren op eigen handelen;
  -
  Feedback kunnen geven en ontvangen;
  -
  Om kunnen gaan met gedragsproblematiek;
  -
  Bereid zijn om, indien nodig, ambulante hulpverlening te geven aan de kinderen.

  De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij (belijdend) lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) of van de Hersteld Hervormde Kerk.

  Arbeidsvoorwaarden:
  Salariëring en overige afspraken volgens de landelijk afgestemde arbeidsvoorwaarden voor de Gehandicaptenzorg.

  Informatie:
  Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met de Do Schellevis via (0488-483322).

  Sollicitaties:
  Sollicitaties met CV kunnen tot D.V. 26 februari worden gericht aan pz@deschutse.nu. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 8 maart 2018.
  Bekijk vacature
 • Assistent begeleider DAC
  Locatie: Oud Vossemeer

  Met ingang van D.V. half mei 2018  hebben wij een vacature voor een assistent begeleider op onze locatie in Oud-Vossemeer. Deze locatie bestaat uit een woonvoorziening met 15 bewoners en een dagactiviteitencentrum met ruim 35 deelnemers. De doelgroep varieert van cliënten met een lichte verstandelijke beperking tot meervoudige complexe beperkingen. De begeleider werkt hoofdzakelijk op het dagactiviteitencentrum (deelnemers met een meervoudige beperking).

  Het betreft een vacature voor minimaal 16 uur per week.

  Functie-eisen:
  - Onze voorkeur gaat uit naar een afgeronde, vakgerichte opleiding op minimaal niveau 2;
  - Affiniteit met de doelgroep;
  - Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
  - Enthousiast en een flexibele instelling;
  - Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
  - Stressbestendig zijn en doorzettingsvermogen hebben.

  De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt  verwacht dat zij (belijdend) lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) of van de Hersteld Hervormde Kerk.

  Arbeidsvoorwaarden:
  Salariëring en overige afspraken volgens de landelijk afgestemde arbeidsvoorwaarden voor de Gehandicaptenzorg.

  Informatie:
  Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met de locatiemanager, dhr. H M.J. Dorst, tel.nr. 0166-677314 of mailen via hdorst@deschutse.nu

  Sollicitaties:
  Sollicitaties met CV kunnen tot D.V. 19 januari  2018  worden gericht  aan De Schutse, afd. personeelszaken, Stationsstraat 28, 4041 CJ in Kesteren of pz@deschutse.nu

  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
  Bekijk vacature
 • Oproepkrachten KDC
  Locatie: Kesteren

  Voor het kinderdagcentrum (KDC) in Kesteren zijn wij op zoek naar flexibele oproepkrachten. Op het KDC biedt De Schutse dagbesteding aan kinderen van 0 tot 18 jaar die een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke- en/of meervoudige beperking hebben. Op het KDC  krijgen de kinderen ontwikkeling- en belevingsgerichte activiteiten aangeboden, passend bij hun behoefte. Structuur en duidelijkheid kunnen geven aan de kinderen is een voorwaarde voor het werken op het KDC. Als oproepkracht ben je werkzaam op alle groepen van het KDC, maar voornamelijk op De Blokfluit en De Klarino.
  De Blokfluit is een groep voor kinderen met een ernstige lichamelijke en verstandelijke beperking. De Klarino is een groep voor kinderen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag.

  Functie-eisen:
  - Een vakgerichte opleiding op SPW-3 of 4 niveau of verpleegkundige (voor de Blokfluit);
  - Werk- en denkniveau op niveau 3 of 4 met affiniteit voor de doelgroep;
  - Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
  - Enthousiast en een flexibele instelling;
  - Stressbestendig zijn en doorzettingsvermogen hebben;
  - Reflecteren op eigen handelen;
  - Feedback kunnen geven en ontvangen;
  - Om kunnen gaan met gedragsproblematiek.

  Gelet op de behoefte van de werkgever om bij onvoorziene afwezigheid van vaste medewerkers als gevolg van ziekte, vakantie, verlof of andere oorzaken snel een vervangende arbeidskracht te kunnen inzetten, vragen wij met nadruk een grote beschikbaarheid en flexibele instelling.

  De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij (belijdend) lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) of van de Hersteld Hervormde Kerk.

  Arbeidsvoorwaarden:
  Salariëring en overige afspraken volgens de landelijk afgestemde arbeidsvoorwaarden voor de Gehandicaptenzorg.

  Informatie:
  Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met de clustermanager, mevrouw A.G.M. van Rijswijk via (0488) 48 33 22.

  Sollicitaties:
  Sollicitaties met CV kunnen worden gericht aan pz@deschutse.nu.
  Bekijk vacature
 • Begeleiders en oproepkrachten kinderwoongroepen
  Locatie: Kesteren

  Voor onze kinderwoongroepen in Kesteren zijn wij per op zoek naar begeleiders en oproepkrachten. De vacature voor begeleiders betreft een vacature 20 – 28 uur per week. De vacature voor oproepkracht vraagt een flexibele inzet, en je bent vooral inzetbaar in de weekenden.
  Op onze kinderwoongroepen wonen kinderen/jongeren tot 18 jaar met een matige of (zeer) ernstige verstandelijke beperking en bijkomende problematiek, zoals autisme en gedragsproblematiek. De begeleiding aan de kinderen van deze groep is gericht op het bieden van een veilige en fijne woonomgeving.

  Functie-eisen:
  - Een vakgerichte opleiding op SAW-3 of 4 niveau;
  - Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
  - Communiceren: je kunt zowel verbaal als non-verbaal affectief bewust communiceren;   
  - Inlevingsvermogen: je bent in staat om de gevoelens van de cliënten te onderkennen en  er in de  begeleiding op aan te sluiten;
  - Zelfvertrouwen: je hebt vertrouwen in jezelf en in je eigen kunnen en je straalt dit ook uit;
  - Stressbestendig: je kunt bij oplopende spanning effectief blijven functioneren;
  - Samenwerken: je levert een actieve bijdrage aan de gezamenlijk te bereiken doelen;
  - Reflecteren: je reflecteert op eigen functioneren;
  - Bewuste keuze voor het werken met kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag;
  - Bereidheid tot het werken in onregelmatige diensten.

  Ook BBL-leerlingen of leerlingen die de SAW-opleiding volgen, worden uitgenodigd om te solliciteren op deze vacature.

  De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij (belijdend) lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) of van de Hersteld Hervormde Kerk.

  Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met Martina van de Pol via (0488) 48 33 22 of via het mailadres mavandepol@deschutse.nu

  Sollicitaties kunnenworden gericht aan De Schutse, afdeling personeelszaken, Stationsstraat 28, 4041 CJ  Kesteren of pz@deschutse.nu
  Bekijk vacature
 • Begeleider De Klarino (KDC)
  Locatie: Kesteren

  Met ingang van heden zijn wij voor het KDC, dagbestedingsgroep De Klarino, op zoek naar een begeleider die een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aan kan gaan met onze cliënten.  
  De groep bestaat per september uit 6 tieners met een matige tot ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Affectief neutraal reageren, structuur bieden en een goede samenwerking met je collega is erg belangrijk op deze groep.
  Het betreft een vacature voor 28 uur per week.

  Functie-eisen:
  - Een vakgerichte opleiding op (SAW) niveau 3 of 4;
  - Ervaring in de gehandicaptenzorg;
  - Bewuste keuze voor het werken met tieners met moeilijk verstaanbaar gedrag;
  - Communiceren: je kunt zowel verbaal als non-verbaal affectief bewust communiceren;   
  - Inlevingsvermogen: je bent in staat om de gevoelens van de cliënten te onderkennen en  er in de  begeleiding op aan te sluiten;
  - Zelfvertrouwen: je hebt vertrouwen in jezelf en in je eigen kunnen en je straalt dit ook uit;
  - Stressbestendig: je kunt bij oplopende spanning effectief blijven functioneren;
  - Samenwerken: je levert een actieve bijdrage aan de gezamenlijk te bereiken doelen;
  - Reflecteren: je reflecteert op eigen functioneren.

  De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt  verwacht dat zij (belijdend) lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) of van de Hersteld Hervormde Kerk.

  Arbeidsvoorwaarden:
  Salariëring en overige afspraken volgens de landelijk afgestemde arbeidsvoorwaarden voor de gehandicaptenzorg.

  Informatie:
  Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Anja van Rijswijk, clustermanager, via 0488-483322.

  Sollicitaties:
  Sollicitaties met CCV kunnen worden gericht aan pz@deschutse.nu.
  Bekijk vacature
 • Verpleegkundige en of verzorgende
  Locatie: Kesteren


  Voor onze locatie in Kesteren zijn we op zoek naar een begeleider met een verzorgende/verpleegkundige achtergrond voor gemiddeld 28 uur per week. De doelgroep bestaat uit clienten met ernstige meervoudige beperkingen.
  Binnen deze doelgroep ligt het hoofdaccent op de persoonlijke verzorging en daarnaast op het aanbieden van zingevende activiteiten die aansluiten bij de cliënten.
  In deze functie ondersteun je samen met je collega’s mensen met een ernstige meervoudige beperking bij het ontdekken van zichzelf en de wereld om hen heen. Je ziet toe op het fysieke, emotionele, mentale en sociale welzijn van de cliënt. Je hebt een hart van goud en helpt cliënten om zoveel mogelijk in grote en kleine dingen de regie over hun eigen leven te voeren.

  Functie eisen:
  -
  Je hebt een vakgerichte opleiding op niveau 3, 4 of 5;
  -
  Je bent resultaatgericht;
  -
  Je bent een persoon met zelfvertrouwen en reflecterend vermogen;
  -
  Je durft een voorbeeld te zijn voor je collega’s;
  -
  Je bent bereid tot het werken in onregelmatige diensten (incl. nachtdiensten).

  Wij bieden jou het volgende aan:
  -
  Een inwerkperiode afgestemd op jouw behoeftes;
  -
  Deskundigheidsbevordering op het gebied van methodisch werken en verpleegtechnische vaardigheden, aandacht
  voorpersoonlijke competenties en teamontwikkeling;
  -
  Een uitdagend en gevarieerd takenpakket, waar zorg en begeleiding samen komen;
  -
  Een identiteitsgebonden werkomgeving;
  -
  Een goede werkomgeving (nieuwbouw, tilliften aan plafond, ruime werkruimtes);
  -
  Salaris en overige arbeidsvoorwaarden volgens de landelijk afgestemde arbeidsvoorwaarden voor de
  Gehandicaptenzorg.

  Twijfel je of dit iets voor je is? In dat geval nodigen we je van harte uit om een keer op de woongroep te komen kijken zodat je een goed beeld krijgt van de doelgroep en de locatie.

  De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij (belijdend) lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) of van de Hersteld Hervormde Kerk.

  Wil je meer informatie over deze vacature of wil je eens een dienst mee lopen? Twijfel niet en bel Eddy van Deelen op 0488-483322 of stuur een e-mail naar: evandeelen@deschutse.nu

  Sollicitaties kunnen worden gericht aan De Schutse, afdeling personeelszaken, Stationsstraat 28, 4041 CJ  Kesteren of pz@deschutse.nu
  Bekijk vacature
 • Oproepkracht begeleider locatie Achterberg
  Locatie: Achterberg

  Zit je op school, heb je naast je privé/gezin nog ruimte om te werken als begeleider? Dan zoeken wij jou!

  Vanuit één van de bewoners
  'Zoek je leuk werk? Kom dan bij ons werken! Gezellig!
  Nieuwe groepsleiding vind ik leuk, maar ook wel een beetje spannend hoor. Maar als we goed gewend zijn, kijk ik naar je uit! Ik woon hier, overdag werk ik ergens anders. De begeleiding zorgt goed voor mij, als het kan doen we leuke dingen. Ik heb mijn eigen taakjes die ik leuk vind om te doen.  En er is ook tijd om voor mezelf wat te doen; ik ga wel eens kleuren of muziek luisteren. Typen op de laptop vind ik ook leuk hoor. Maar ik heb je natuurlijk nog veel meer te vertellen, dus solliciteer maar gauw!'

  Wij zijn op zoek naar een enthousiaste oproepkracht begeleider en collega voor onze woonlocatie in Achterberg. De locatie bestaat uit 3 woongroepen. Hier wonen bewoners met een lichte - tot matige verstandelijke beperking en met een matige - ernstige verstandelijke beperking.

  Wanneer je flexibel, stabiel en affectief neutraal kan reageren, dan zijn dit kwaliteiten die je bij ons kan inzetten. Je wordt opgeleid en begeleid om inhoudelijke invulling te geven aan het bestaan van de bewoners, dit door anders te denken en anders te kijken. De focus ligt bij ons niet op het controleren, beheersen of managen van probleemgedrag. Wij richten ons op ‘herstel van het gewone leven’. Dit doen wij samen, samen als team; bewoner, begeleider, orthopedagoog en leidinggevenden.

  Functie-eisen:
  Je bent in het bezit of bezig met een passende opleiding op niveau 3 of 4;
  Onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aangaan met bewoners;
  Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
  Stabiliteit, enthousiasme en een flexibele instelling;
  Ervaring in de verstandelijk gehandicaptenzorg is een pré;
  Stressbestendig zijn en doorzettingsvermogen hebben;.
  Je bent flexibel inzetbaar en bereid tot het werken in onregelmatige diensten. Je bent beschikbaar in wisselende diensten
  (ochtend-, avond- en weekenddiensten).

  Wat bieden wij?
  Een basistraining ASBM (begeleiding vanuit de ASBM-methodiek);
  Verschillende trainingen op het gebied van gehandicaptenzorg;
  Een BHV-training;
  Een team wat je ondersteunt in de gezamenlijk te bereiken doelen van de cliënten;
  Een maatje om je te begeleiden in de inwerkperiode en waar je het dialoog mee kan aangaan voor een goed te kunnen
  begeleiden;
  Landelijke omgeving met uitzicht op de weilanden.

  De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij (belijdend) lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) of van de Hersteld Hervormde Kerk.

  Arbeidsvoorwaarden:
  Salariëring en overige afspraken volgens de landelijk afgestemde arbeidsvoorwaarden voor de gehandicaptenzorg.

  Informatie:
  Wil je meer informatie over deze vacature of wil je eens een dienst mee lopen? Twijfel niet en bel Joke van de Kleut 0488-483322 of mail haar naar het volgende emailadres: jvandekleut@deschutse.nu  

  Sollicitaties kunnen worden gericht aan De Schutse, afdeling  personeelszaken, Stationsstraat 28, 4041 CJ  Kesteren of pz@deschutse.nu

  Locatie Achterberg is goed bereikbaar vanuit Kesteren, Opheusden, Ede, Barneveld, Veenendaal, Wageningen omstreken.
  Bekijk vacature
 • Oproepkracht cluster Zorg en Gedrag
  Locatie: Kesteren

  Ben jij degene die mij begrijpt en mij de ondersteuning geeft die ik nodig heb?
  Voor het cluster Zorg & Gedrag zijn wij ook op zoek naar oproepkrachten (0-urencontract).

  Je werkzaamheden
  Je bent verantwoordelijk voor het begeleiden van cliënten met een ernstige verstandelijke beperking en bijkomende problematiek, zoals ouderdoms gerelateerde problematiek, gedragsproblematiek, problemen in de Sensorische Informatieverwerking. Samen met de cliënt zorg je voor een veilige en prettige woonomgeving en geef je invulling aan vrije tijd en het huishouden. Ook ondersteun je de cliënt in zijn/haar persoonlijke verzorging. Naast het begeleiden van de cliënten zorg je voor een goede overdracht van informatie.
  In je werk word je aangestuurd door een clustermanager en kun je aanwijzingen ontvangen van persoonlijk begeleiders. Daarnaast werk je samen met collega’s van de woning, de dagbesteding en met de verwanten van de cliënten.

  Functie-eisen:
  - Bewuste keuze voor werken met cliënten met een ernstige verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblematiek;
  - Bereidheid en flexibiliteit om bij een oproep te komen werken;
  - Inlevingsvermogen: je bent in staat om de gevoelens van de cliënten te onderkennen en er in de begeleiding op aan te sluiten;
  - Zelfvertrouwen: je hebt vertrouwen in jezelf en in je eigen kunnen en je straalt dit ook uit;
  - Stressbestendig: je kunt bij onbekende of spanningsvolle situaties vanuit je rust handelen;
  - Communiceren: je kunt zowel verbaal als non-verbaal affectief bewust communiceren;
  - Samenwerken: je stemt tijdens het werk voortdurend met je collega af hoe je de activiteiten samen gaat organiseren;
  - Lerende houding: je reflecteert op eigen functioneren en draagt bij aan een open teamcultuur;
  - Bereidheid hebben tot het werken in onregelmatige diensten;
  - Ten minste een afgeronde opleiding als Sociaal Agogisch Werker niveau 3.

  Wij bieden:
  - Training in Orthopedagogisch Behandelmodel ASBM en training in dialoogvoering;
  - Een team wat je steunt en met je samenwerkt;
  - Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg.

  De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij (belijdend) lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland), de Hersteld Hervormde Kerk of één van de overige reformatorische kerken. *

  Informatie:
  Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met de clustermanager, mevrouw R. van de Veen, tel.nr. (0488) 48 33 22.

  Sollicitaties:
  Sollicitaties kunnen worden gericht aan De Schutse, afdeling personeelszaken, Stationsstraat 28, 4041 CJ Kesteren of pz@deschutse.nu.

  *Het betreft  gemeenten die zich blijkens hun beleidsplan bijzonder gebonden weten aan Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid.
  Bekijk vacature
 • Woonbegeleider De Wielewaal
  Locatie: Opheusden

  Per direct hebben wij een openstaande vacature op De Linde. Voor onze woongroep De Wielewaal zijn wij op zoek naar een woonbegeleider voor 24 tot 32 uur per week.
  De Wielewaal is een groep van 6 bewoners met matige tot ernstige verstandelijke en lichamelijk beperking. De bewoners hebben vooral behoefte aan structuur en duidelijkheid en worden gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf te doen. 2 bewoners zijn rolstoel afhankelijk en hebben extra ondersteuning nodig. Op de woongroep werken we vanuit onze identiteit aan herstel en behoud van het gewone leven van onze cliënten. We werken vanuit de ASBM-methodiek (deze methodiek is gebaseerd op Triple-C). Dit houdt in dat we werken vanuit een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie, waarbij de behoeften van de cliënt centraal staan. Een zinvol en gevuld dagprogramma is hierbij leidend. Duidelijkheid en een consequente benadering zijn belangrijke aspecten in de begeleiding. De woonbegeleider draagt, wisselend samen of zelfstandig, zorg voor de bewoners van een woongroep.

  Functie-eisen:
  -
  Een afgeronde, vakgerichte opleiding op minimaal SAW niveau 3 en voor PB’er minimaal niveau 4;
  -
  Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het voeren van gesprekken met bewoners en hun familie en
  het opstellen van rapportages/verslagen;
  -
  Creativiteit om op basis van visie met originele ideeën te kunnen komen om het dagelijks leven van de cliënt te verrijken,
  succeservaringen op te laten doen en faalfactoren te verminderen;
  -
  Inlevingsvermogen en doorzettingsvermogen om de gevoelens van de cliënten te onderkennen en er in de begeleiding op
  aan te blijven sluiten;
  -
  Kunnen reflecteren op het eigen functioneren; je staat open voor het geven/ontvangen van feedback en beschikt over
  zelfinzicht;
  -
  Zelfstandig en indien nodig in teamverband kunnen werken;
  -
  Om kunnen gaan met eventuele gedragsproblematiek;
  -
  Bereidheid hebben tot het werken in onregelmatige diensten. Je bent beschikbaar in wisselende diensten (ochtend-,
  avond- en weekenddiensten);
  -
  Je beheerst een affectief-neutrale begeleidingsstijl en je bent bekend met ASBM (gerelateerd aan facetten uit Triple C).

  Wat bieden wij?
  -
  Het perspectief op langere termijn voor de functie van persoonlijk begeleider;
  -
  Een basistraining ASBM (begeleiding vanuit de ASBM-methodiek);
  -
  Interne scholingen betreffende de ASBM-methodiek;
  -
  Een aanbod voor opleiding/training zoals gewenst;
  -
  Een BHV-training;
  -
  Een team wat je ondersteunt in de gezamenlijk te bereiken doelen van de cliënten;
  -
  Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg.
  Het kleurenprofiel (blauw/groen /rood/oranje) van ASBM maakt onderdeel uit van je sollicitatie. In de beginfase start je met een ‘maatjestraject’.

  Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met de clustermanager, dhr. G. Hovestad, tel.nr. 0488-483322 of mailen naar ghovestad@deschutse.nu.

  Sollicitaties kunnen worden gericht aan pz@deschutse.nu.
  Bekijk vacature
 • Woonbegeleider De Grutto (24-32 uur)
  Locatie: Opheusden

  In verband met het vertrek van een collega naar een andere groep en vervanging van zwangerschapsverlof hebben wij een openstaande vacature op De Linde. Voor onze woongroep De Grutto zijn wij op zoek naar een woonbegeleider voor 24 tot 32 uur per week. Na het vervangen van de collega die met zwangerschapsverlof is, bieden wij jou perspectief op een definitieve aanstelling.

  Op De Grutto wonen bewoners met een divers niveau met bijkomende problematiek, zoals autisme, psychiatrische problematiek of het ouder worden. De bewoners zijn mobiel en kunnen verbaal communiceren. Op de woongroep werken we vanuit onze identiteit aan herstel en behoud van het gewone leven van onze cliënten. We werken vanuit de ASBM-methodiek (deze methodiek is gebaseerd op Triple-C). Dit houdt in dat we werken vanuit een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie, waarbij de behoeften van de cliënt centraal staan. Een zinvol en gevuld dagprogramma is hierbij leidend. Duidelijkheid en een consequente benadering zijn belangrijke aspecten in de begeleiding. De woonbegeleider draagt, wisselend samen of zelfstandig, zorg voor de bewoners van een woongroep. Je bent flexibel inzetbaar en beschikbaar vanaf 1 januari 2018.

  Functie-eisen:
  -
  Een afgeronde, vakgerichte opleiding op minimaal SAW niveau 3 en voor PB’er minimaal niveau 4;
  -
  Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het voeren van gesprekken met bewoners en hun familie en
  het opstellen van rapportages/verslagen;
  -
  Creativiteit om op basis van visie met originele ideeën te kunnen komen om het dagelijks leven van de cliënt te verrijken,
  succeservaringen op te laten doen en faalfactoren te verminderen;
  -
  Inlevingsvermogen en doorzettingsvermogen om de gevoelens van de cliënten te onderkennen en er in de begeleiding op
  aan te blijven sluiten;
  -
  Kunnen reflecteren op het eigen functioneren; je staat open voor het geven/ontvangen van feedback en beschikt over
  zelfinzicht;
  -
  Zelfstandig en indien nodig in teamverband kunnen werken;
  -
  Om kunnen gaan met eventuele gedragsproblematiek;
  -
  Bereidheid hebben tot het werken in onregelmatige diensten. Je bent beschikbaar in wisselende diensten (ochtend-,
  avond- en weekenddiensten).
  -
  Je beheerst een affectief-neutrale begeleidingsstijl en je bent bekend met ASBM (gerelateerd aan facetten uit Triple C).

  Wat bieden wij?
  -
  Het perspectief op langere termijn voor de functie van persoonlijk begeleider;
  -
  Een basistraining ASBM (begeleiding vanuit de ASBM-methodiek);
  -
  Interne scholingen betreffende de ASBM-methodiek;
  -
  Een aanbod voor opleiding/training zoals gewenst.
  -
  Een BHV-training;
  -
  Een team wat je ondersteunt in de gezamenlijk te bereiken doelen van de cliënten;
  -
  Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg.
  Het kleurenprofiel (blauw/groen /rood/oranje) van ASBM maakt onderdeel uit van je sollicitatie. In de beginfase start je met een ‘maatjestraject’.

  De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij (belijdend) lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) of van de Hersteld Hervormde Kerk.

  Informatie:
  Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met de clustermanager, dhr. G. Hovestad, tel.nr. 0488-483322 of mailen naar ghovestad@deschutse.nu.

  Sollicitaties:
  Sollicitaties kunnen worden gericht aan pz@deschutse.nu.
  Bekijk vacature
 • Oproepkracht activiteitenbegeleider cluster begeleiding
  Locatie: Kesteren

  Voor de dagbestedingsgroepen binnen het cluster begeleiding zoeken wij een oproepkracht voor de functie van begeleider.

  De dagbestedingsgroepen worden bezocht door cliënten van verschillende leeftijden met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Binnen deze doelgroep is behoefte aan duidelijkheid en structuur. Samen met je collega biedt je de cliënten een zinvolle dagbesteding door o.a. arbeidsmatig- en/of productiegericht werk.

  De functie van oproepkracht vraagt een flexibele beschikbaarheid, zodat je in staat bent om in te vallen bij ziekteverzuim en in vakantieperiodes. De diensttijden zijn van 09.00 tot 15.30 uur. Belangstellenden met een afwijkende beschikbaarheid binnen deze diensttijden worden uitgenodigd om te informeren naar de mogelijkheden.

  Functie-eisen:
  - Een afgeronde vakgerichte opleiding op SAW niveau 3 of 4.  
  - Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
  - Enthousiast en een flexibele instelling;
  - Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
  - Sensitiviteit: je speelt in op de gevoelens en behoeftes van de cliënten;
  - Resultaatgericht: je levert een actieve bijdrage aan de gezamenlijk te bereiken doelen;
  - Stressbestendig: je kunt bij oplopende spanning effectief blijven functioneren;
  -  Zelfvertrouwen: je hebt vertrouwen in jezelf en in je eigen kunnen en je straalt dit ook uit;
  - Collegialiteit: je stimuleert samenwerking en vertoont hierin voorbeeldgedrag.

  De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij (belijdend) lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) of van de Hersteld Hervormde Kerk.

  Arbeidsvoorwaarden:
  Salariëring en overige afspraken volgens de landelijk afgestemde arbeidsvoorwaarden voor de Gehandicaptenzorg.

  Informatie:
  Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met de clustermanager, Gert Hovestad 0488-483322 of mail naar ghovestad@deschutse.nu.  

  Sollicitaties:
  Sollicitaties met CV kunnen tot D.V. 27 oktober worden gericht aan De Schutse, afdeling personeelszaken, Stationsstraat 28, 4041 CJ Kesteren of pz@deschutse.nu.
  Bekijk vacature
 • Oproepkrachten ambulant begeleider
  Locatie: Opheusden en omgeving

  Voor het cluster begeleiding zijn wij op zoek naar oproepkrachten ambulant woonbegeleiders. Als ambulant begeleider bied je een aantal uur per week ondersteuning aan cliënten in een aantal ondersteuningsgebieden. Je motiveert, stimuleert en activeert de cliënt gericht op het vergroten van de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Door ons groeiende cliëntenbestand zijn we op zoek naar versterking. Als oproepkracht ben je flexibel inzetbaar bij onverwachte omstandigheden.

  Functie-eisen:
  -
  Een vakgerichte opleiding op SAW-4 niveau;
  -
  Je beschikt over mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het voeren van gesprekken met de cliënt, de
  familie en het opstellen van rapportages/verslagen;
  -
  Je bent in staat vertrouwen te bieden aan de cliënt en de cliëntgroep;
  -
  Je handelt volgens protocollen en richtlijnen en ziet toe op hygiëne en veiligheid.
  -
  Je kunt je inleven in de emotionele situatie, woon- en leefsituatie van de cliënt;
  -
  Je kunt reflecteren op je eigen functioneren en staat open voor feedback van de cliënt;
  -
  Je stimuleert de bewoner bij het aangaan en onderhouden van contacten;
  -
  Je bent betrokken, maar weet ook afstand te houden;
  -
  Je bent oplettend op veranderingen in gedrag, houding, gezondheidssituatie en omgeving van de cliënt;
  -
  Je schat, in dialoog met de cliënt, in op welk moment jij moet instrueren, begeleiden, coachen of de zaken helemaal kan
  overlaten aan de cliënt.

  De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij (belijdend) lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) of van de Hersteld Hervormde Kerk.

  Informatie:
  Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met mevrouw A.G.M. van Rijswijk, tel.nr. 0488-483322 of mailen naar avanrijswijk@deschutse.nu.

  Sollicitaties:
  Sollicitaties kunnen worden gericht aan pz@deschutse.nu.
  Bekijk vacature
 • Oproepkrachten woonvoorziening De Linde
  Locatie: Opheusden

  Voor onze woonvoorziening De Linde in Opheusden zijn wij op zoek naar flexibele oproepkrachten. Op deze locatie wonen bewoners met een divers niveau en bijkomende problematiek, zoals autisme, psychiatrische problematiek of het ouder worden.
  Op de woongroepen werken we vanuit onze identiteit aan herstel en behoud van het gewone leven van onze cliënten. We werken vanuit de ASBM-methodiek (deze methodiek is gebaseerd op Triple-C). Dit houd in dat we werken vanuit een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie, waarbij de behoeften van de cliënt centraal staan. Een zinvol en gevuld dagprogramma is hierbij leidend. Duidelijkheid en een consequente benadering zijn belangrijke aspecten in de begeleiding. De woonbegeleider draagt, wisselend samen of zelfstandig, zorg voor de bewoners van een woongroep.
  De functie van oproepkracht vraagt een flexibele beschikbaarheid, zodat je in staat bent om in te vallen bij ziekteverzuim en in vakantieperiodes.

  Functie-eisen:
  -
  Een afgeronde vakgerichte opleiding op SAW niveau 3 of 4;  
  -
  Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
  -
  Enthousiast en een flexibele instelling;
  -
  Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
  -
  Sensitiviteit: je speelt in op de gevoelens en behoeftes van de cliënten;
  -
  Resultaatgericht: je levert een actieve bijdrage aan de gezamenlijk te bereiken doelen;
  -
  Stressbestendig: je kunt bij oplopende spanning effectief blijven functioneren;
  -
  Zelfvertrouwen: je hebt vertrouwen in jezelf en in je eigen kunnen en je straalt dit ook uit;
  -
  Collegialiteit: je stimuleert samenwerking en vertoont hierin voorbeeldgedrag.
  -
  Om kunnen gaan met eventuele gedragsproblematiek;
  -
  Je bent flexibel inzetbaar en bereid tot het werken in onregelmatige diensten. Je bent beschikbaar in wisselende diensten
  (ochtend-, avond- en weekenddiensten).

  Wat bieden wij?
  -
  Interne scholingen betreffende de ASBM-methodiek;
  -
  Een BHV-training;
  -
  Een team wat je ondersteunt in de gezamenlijk te bereiken doelen van de cliënten;
  -
  Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg.

  De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij (belijdend) lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) of van de Hersteld Hervormde Kerk.

  Informatie:
  Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met de clustermanager, dhr. G. Hovestad, tel.nr. 0488-483322 of mailen naar ghovestad@deschutse.nu.

  Sollicitaties:
  Sollicitaties kunnen worden gericht aan pz@deschutse.nu.
  Bekijk vacature
 • Gezinshuisouder(s)
  Ben je flexibel en bied je graag 24 uur per dag ondersteuning aan cliënten waarmee je een gezin vormt?

  De Schutse is voornemend een nieuw gezinshuis op te starten. De gezinshuisvorm is bedoeld voor een beperkte groep cliënten die vanwege hun verstandelijke beperking, met daarbij behorende problematiek, baat hebben bij:
  1. Een pedagogische omgeving in de vorm van gezinsleven.
  2. Kleinschaligheid (meer individuele begeleiding in ontwikkelingsproces) en structurele
     aanwezigheid van een beperkt aantal begeleiders.
  3. Aanwezigheid van 24 – uurs zorg, die grotendeels wordt geboden door de
      gezinshuisouder(s).
  4. Integratie in de samenleving.
   
  Wat vragen wij van gezinshuisouder(s)?
  Gezinshuisouder zijn is geen gewone baan in de zorg. Als gezinshuisouder zorg je voor enkele kinderen en jongeren gedurende langere tijd van hun leven gedurende 24 uur per dag. Je doet dit als professioneel opvoeder, hebt de dagelijkse verantwoordelijkheid en bent zelfstandig ondernemer. Verschillende opties voor huisvesting zijn bespreekbaar.

  Functie-eisen:
  - Pedagogische of didactische opleiding;
  - Geldig BHV-bewijs of bereid deze te halen;
  - Inlevingsvermogen en betrokkenheid: in/bij zowel de cliënten als hun biologische ouders;
  - Kennis: van begeleiding/opvoeding en ondersteuning van cliënten;
  - Communiceren: je kunt communiceren met diverse partijen waarbij de biologische
     ouders een belangrijke plaats innemen ;
  - Samenwerken: je kunt goed samenwerken;
  - Doorzettingsvermogen: je bent vasthoudend in het zoeken naar oplossingen bij
     knelpunten.

  Wij bieden:
  - Een gedegen inwerktraject;
  - Ondersteuning door een orthopedagoog en clustermanager;
  - Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg, waaronder afstemming over
     vervanging tijdens afwezigheid zoals vakantie/vrije weekwisselingen.

  De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij kerkelijk meeleven vanuit dezelfde achtergrond en de kerkdiensten van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland bezoeken met de cliënten.

  Informatie:
  Voor meer informatie kunt u de Nota Gezinshuizen opvragen bij De Schutse. U kunt voor deze Nota en verdere inlichtingen contact opnemen met  het  maatschappelijk werk van De Schutse op telefoonnummer 0488-483322 of via de mail CSB@deschutse.nu.

  Sollicitaties:
  Sollicitaties kunnen worden gericht aan pz@deschutse.nu.

  Bekijk vacature
 • Vakantiewerk cluster zorg & gedrag
  Locatie: Kesteren

  Voor het cluster Zorg & Gedrag op onze locatie in Kesteren zijn wij op zoek naar vakantiekrachten voor de functie van begeleider. De woongroepen binnen dit cluster bestaan uit volwassen cliënten met een ernstig verstandelijke beperking. Bijkomende problematieken zijn veroudering, lichamelijke beperkingen, gedragsproblematiek. We bieden de bewoners een herkenbaar dagritme, waarin ze zoveel mogelijk het gewone leven ervaren. Als vakantiekracht ondersteun je de bewoners in persoonlijke verzorging, zorg voor de woonomgeving en vrije tijdsactiviteiten. Je werkt samen met een vaste begeleider.

  Het betreft de periode van half juli tot en met eind augustus 2018.

  Functie-eisen:
  - Je volgt een vakgerichte opleiding of je hebt deze afgerond;
  - Je hebt (enige) ervaring in het ondersteunen bij persoonlijke verzorging, koken, eten, ect..
  - Je hebt bereidheid tot het werken van onregelmatige diensten;
  - Je hebt een positieve en flexibele instelling;
  - Je weet van aanpakken.

  Gevraagde competenties:
  - Je kunt ontspannen in contact zijn met mensen met een ernstige verstandelijke beperking;
  - Je durft jezelf te geven, als clienten duidelijkheid, aanmoediging of gerustelling nodig hebben;
  - Je weet hoe je non-verbaal communiceert, en aansluit bij het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van de cliënten;
  - Je kunt goed samenwerken;
  - Je kunt reflecteren op je eigen handelen.
   
  De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij (belijdend) lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) of van de Hersteld Hervormde Kerk.

  Arbeidsvoorwaarden:
  Salariëring en overige afspraken volgens de landelijk afgestemde arbeidsvoorwaarden voor de gehandicaptenzorg.

  Informatie:
  Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met de clustermanager, Rianne van de Veen, tel.nr. 0488-483322 of mail naar rvdveen@deschutse.nu.

  Sollicitaties:
  Sollicitaties met CV kunnen tot 15 maart 2018 worden gericht aan pz@deschutse.nu.
  Bekijk vacature
 • Vakantiewerk dagbesteding Kesteren
  Locatie: Kesteren

  Kom jij ons team versterken als vakantiekracht?

  Voor ons dagactiviteitencentrum in Kesteren zijn wij op zoek naar enthousiaste vakantiekrachten. Het dagactiviteitencentrum bestaat uit 6 groepen waar (jong)volwassen deelnemers werken. Deze deelnemers hebben een matige tot ernstige verstandelijke beperking en hebben behoefte aan duidelijkheid en structuur. Ga jij hen, samen met een collega, in de vakantieperiode een zinvolle dagbesteding bieden?

  Wat vragen wij?
   - Je bent in het bezit of bezig met een passende opleiding op niveau 3 of 4;
   - Stabiliteit, enthousiasme en een flexibele instelling;
   - Ervaring in de verstandelijk gehandicaptenzorg is een pré;
   - Stressbestendig zijn en doorzettingsvermogen hebben;
   - Je bent beschikbaar in de weken 29 tot en met 36 (of een gedeelte hiervan).

  Wat bieden wij?
   - Een uitdagende functie als vakantiekracht in een team wat je ondersteunt;
   - Een salaris conform de cao gehandicaptenzorg.

  De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij (belijdend) lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) of van de Hersteld Hervormde Kerk.

  Wil je meer informatie over deze vacature? Twijfel niet en bel Gert Hovestad op  0488-483322 of mail hem naar het volgende e-mailadres: ghovestad@deschutse.nu   

  Sollicitaties kunnen ook  worden gericht aan De Schutse, afdeling  personeelszaken, Stationsstraat 28, 4041 CJ  Kesteren of pz@deschutse.nu
  Bekijk vacature
 • Vakantiewerk locatie Achterberg
  Locatie: Achterberg

  Kom jij ons team versterken?

  Wij zijn op zoek naar een enthousiaste oproep-/vakantiekracht begeleider en collega voor wonen en dagbesteding in Achterberg. De locatie bestaat uit 3 woongroepen en 4 dagbestedingsgroepen. De cliënten hebben een lichte - tot matige verstandelijke beperking.

  Wat vragen wij?
  Je bent in het bezit of bezig met een passende opleiding op niveau 3 of 4;
  Stabiliteit, enthousiasme en een flexibele instelling;
  Ervaring in de verstandelijk gehandicaptenzorg is een pré;
  Stressbestendig zijn en doorzettingsvermogen hebben;
  Je bent flexibel inzetbaar en bereid tot het werken in onregelmatige diensten;
  Je bent beschikbaar in wisselende diensten (ochtend-, dag-, avond- en weekenddiensten).

  Wat bieden wij?
  Een team wat je ondersteunt in de gezamenlijk te bereiken doelen van de cliënten;
  Een maatje om je te begeleiden in de inwerkperiode en waar je het dialoog mee kan aangaan om goed de
  deelnemer/bewoner te kunnen begeleiden;
  Landelijke omgeving met uitzicht op de weilanden;
  Mogelijkheid om in overleg te logeren op locatie bij geen vervoer in de avond
  (Achterberg is goed bereikbaar vanuit Ede, Barneveld, Opheusden, Kesteren, Veenendaal enz.).

  De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij (belijdend) lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) of van de Hersteld Hervormde Kerk.

  Arbeidsvoorwaarden:
  Salariëring en overige afspraken volgens de landelijk afgestemde arbeidsvoorwaarden voor de gehandicaptenzorg.

  Informatie:
  Wil je meer informatie over deze vacature of wil je eens een dienst mee lopen? Twijfel niet en bel Joke van de Kleut 0488-483322 of mail haar naar het volgende emailadres: jvandekleut@deschutse.nu   

  Sollicitaties kunnen ook  worden gericht aan De Schutse, afdeling  personeelszaken, Stationsstraat 28, 4041 CJ  Kesteren of pz@deschutse.nu
  Bekijk vacature
 • Vakantiewerk kinderdagcentrum
  Locatie: Kesteren

  Kom jij bij ons werken in de zomervakantie?

  Voor het kinderdagcentrum (KDC) in Kesteren zijn wij op zoek naar vakantiekrachten. Op het KDC biedt De Schutse dagbesteding aan kinderen van 0 tot 18 jaar die een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke- en/of meervoudige beperking hebben. Op het KDC  krijgen de kinderen ontwikkeling- en belevingsgerichte activiteiten aangeboden, passend bij hun behoefte. Structuur en duidelijkheid kunnen geven aan de kinderen is een voorwaarde voor het werken op het KDC.

  Functie-eisen:
  - Een vakgerichte opleiding (volgen) op SPW-3 of 4 niveau;
  - Werk- en denkniveau op niveau 3 of 4 met affiniteit voor de doelgroep;
  - Enthousiast en een flexibele instelling;
  - Stressbestendig zijn en doorzettingsvermogen hebben;
  - Reflecteren op eigen handelen;
  - Feedback kunnen geven en ontvangen;
  - Om kunnen gaan met gedragsproblematiek.

  De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij (belijdend) lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) of van de Hersteld Hervormde Kerk.

  Arbeidsvoorwaarden:
  Salariëring en overige afspraken volgens de landelijk afgestemde arbeidsvoorwaarden voor de Gehandicaptenzorg.

  Informatie:
  Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met de clustermanager, mevrouw C. Hettinga via (0488) 48 33 22 of mailen via chettinga@deschutse.nu

  Sollicitaties:
  Sollicitaties met CV kunnen worden gericht aan pz@deschutse.nu
  Bekijk vacature
 • Vakantiewerk huishouding
  Locatie: Kesteren

  Voor de aankomende zomerperiode zijn wij  voor De Schutse in Kesteren op zoek naar vakantiekrachten voor in de huishouding. De werkzaamheden bestaan uit het schoonhouden van de ruimten en logistieke werkzaamheden.

  Functie-eisen:
  Enige ervaring en kennis op het gebied van algemeen schoonmaakonderhoud is vereist.
  Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
  Een praktische en flexibele instelling.
  Gaan voor schoon en netjes.

  De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij (belijdend) lid zijn van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) of van de Hersteld Hervormde Kerk.

  Arbeidsvoorwaarden:
  Salariëring en overige afspraken volgens de landelijk afgestemde arbeidsvoorwaarden voor de Gehandicaptenzorg.

  Informatie:
  Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met de clustermanager, dhr. R. van de Lagemaat, tel.nr. 0488-483322 of via de e-mail rvandelagemaat@deschutse.nu

  Sollicitaties:
  Sollicitaties kunnen  worden gericht aan pz@deschutse.nu
  Bekijk vacature

Laatste nieuws