Uiting van ongenoegen

Wanneer een cliënt(-vertegenwoordiger) aangeeft dat er iets niet naar wens is
gegaan of doorgeeft dat er iets fout is gegaan, dan kan dit aangemerkt worden
als een ‘ uiting van ongenoegen’ Om dit formeel door te geven aan de cluster-
of locatiemanager en het managementteam van De Schutse, kan het formulier
‘uiting van ongenoegen’ ingevuld worden door de client(-vertegenwoordiger)
of de medewerker die de uiting van ongenoegen aanhoort.

De cliënt(-vertegenwoordiger) krijgt binnen twee weken de voortgang te horen.

*
*
*
*
*

Laatste nieuws


  • Persbericht - De Schutse traint partnerorganisaties Kom over en help in Moldavie   Lees meer...
  • Clientenplaatsen beschikbaar in Vlissingen  Lees meer...
  • Verantwoording De Schutse  Lees meer...