Organisatiestructuur

img
aad van Toezicht
De Raad van Toezicht ziet toe op het besturen van De Schutse en is werkgever van de  Raad van Bestuur.
Daarbij zijn de identiteit  en de maatschappelijke positie van De Schutse belangrijke aandachtsgebieden voor de
Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht volgt de governance code die voor de zorg is vastgesteld.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
mr. A. Weggeman (vz.), dhr. I. Bal, dhr. M.H. van Doorn, dhr. D. Dros AA,
dr. S.G. Geuze, drs. C. Kamp en dhr. H.D. den Toom

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie. Hij legt hierover verantwoording af aan de
Raad van Toezicht. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurder zijn beschreven in de statuten
en sluiten aan bij de Governancecode Zorg 2017. De bestuurder is de heer dr. K. Ruitenberg. Hij wordt
ondersteund door de bestuursassistente mw. W.M. Hendrikse - de Bruin.

Beleidsteam  
Het beleidsteam van De Schutse bestaat uit:

dr. K. Ruitenberg - bestuurder
dhr. D.J. Hovestad - manager bedrijfsbureau
dhr. R.E. van Deelen - unitmanager dagbesteding en kinderen
dhr. G. Hovestad - unitmanager buitenlocaties
mw. R. van de Veen - unitmanager intensieve begeleiding en intensieve zorg

tDe unitmanagers sturen het middenkader van de zorg aan. De manager bedrijfsbureau geeft leiding aan de
stafafdelingen en de facilitair manager, dhr. R. van de Lagemaat. Hij geeft leiding aan de keuken, huishoudelijke
dienst, receptie, technische dienst en wasserij.  

Middenkader
De directe leiding over de zorg is in handen van de locatiemanagers, teamleiders en projectleiders. In hun functie
sturen zij rechtstreeks de teams op de locaties aan, zo dicht mogelijk bij de cliënt.

Locatiemanagers:
dhr. H.M.J. Dorst - locatiemanager Oud-Vossemeer
mw. E. van Ingen - locatiemanager Opheusden
mw. C. Goedegebuure - locatiemanager Opheusden
mw. J.F. van de Kleut - locatiemanager Achterberg

Teamleiders:
mw. M. Boll, mw. A. van den Bosch, mw E. de Bruijn, mw. C. Hendriksen, mw. C. Hettinga (interim), mw. A.M. van
de Kieft, mw. E. van manen, mw. M. van de Pol, mw. H. Russcher en mw. R. van Voorthuijzen

Projectleider ambulante zorg:
mw. A.G.M. van Rijswijk


Organogram
Hieronder vind u het organogram van De Schutse. Klik op de afbeelding om het organogram vergroot te openen.

Laatste nieuws


  • Verantwoording De Schutse  Lees meer...
  • Clientenplaatsen beschikbaar in Vlissingen  Lees meer...
  • Persbericht - De Schutse traint partnerorganisaties Kom over en help in Moldavie   Lees meer...