Organisatiestructuur

img
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ziet toe op het besturen van De Schutse en is werkgever van de  Raad van Bestuur.
Daarbij zijn de identiteit  en de maatschappelijke positie van De Schutse belangrijke aandachtsgebieden voor
de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht volgt de governance code die voor de zorg is vastgesteld.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
dhr. H.P.W.  Klaassen (vz.), dhr. I. Bal, dhr. D. Dros AA, dr. S.G. Geuze,
drs. C. Kamp, dhr. H.D. den Toom en mr. A. Weggeman

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie. Hij legt hierover verantwoording af aan
de Raad van Toezicht. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurder zijn beschreven in de
statuten en sluiten aan bij de governance code in de zorg. De bestuurder is de heer dr. K. Ruitenberg.

Beleidsteam  
Het beleidsteam van De Schutse bestaat uit:

dr. K. Ruitenberg - bestuurder
dhr. D.J. Hovestad - manager bedrijfsbureau
dhr. R.E. van Deelen - unitmanager dagbesteding en kinderen
mw. R. van de Veen - unitmanager intensieve begeleiding en intensieve zorg
dhr. G. Hovestad - unitmanager buitenlocaties

Het beleidsteam wordt ondersteund door de bestuursassistente mw. W.M. Hendrikse - de Bruin. De manager
bedrijfsbureau geeft leiding aan de stafafdelingen en de clustermanager keuken en huishouding. De
unitmanagers sturen het middenkader van de zorg aan.

Middenkader
De directe leiding over de zorg is in handen van de locatiemanagers, teamleiders en projectleiders. In hun
functie sturen zij rechtstreeks de teams op de locaties aan, zo dicht mogelijk bij de cliënt.

Locatiemanagers:
dhr. H.M.J. Dorst - locatiemanager Oud-Vossemeer
mw. J.F. van de Kleut - locatiemanager Achterberg
mw. C. Hettinga - interim-clustermanager kind en jeugd

Teamleiders:
mw. A.M. van de Kieft, mw. M. van de Pol, mw. H. Russcher, mw. S.G. Verbeek, mw. R. van Voorthuijzen

Projectleider ambulante zorg:
mw. A.G.M. van Rijswijk

De leiding van de teams van de keuken, huishoudelijke dienst en wasserij is in handen van
dhr. R. van de Lagemaat (clustermanager keuken en huishouding).

Organogram
Hieronder vind u het organogram van De Schutse. Klik op de afbeelding om het organogram vergroot te openen.

Laatste nieuws


  • Verantwoording De Schutse  Lees meer...
  • Clientenplaatsen beschikbaar in Vlissingen  Lees meer...
  • Persbericht - De Schutse traint partnerorganisaties Kom over en help in Moldavie   Lees meer...