Organisatiestructuur

img
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ziet toe op het besturen van De Schutse en is werkgever van de  Raad van Bestuur.
Daarbij zijn de identiteit  en de maatschappelijke positie van De Schutse belangrijke aandachtsgebieden voor
de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht volgt de governance code die voor de zorg is vastgesteld.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
dhr. H.P.W.  Klaassen (vz.), dhr. I. Bal, dhr. D. Dros AA, dr. S.G. Geuze,
drs. C. Kamp, dr. L.D. van Klinken, dhr. H.D. den Toom en mr. A. Weggeman

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie. Hij legt hierover verantwoording af aan
de Raad van Toezicht. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurder zijn beschreven in de
statuten en sluiten aan bij de governance code in de zorg. De bestuurder is de heer dr. K. Ruitenberg.

Dagelijkse leiding
De dagelijkse leiding van De Schutse bestaat uit:
dr. K. Ruitenberg (bestuurder) en dhr. D.J. Hovestad (manager bedrijfsbureau)

Het managementteam wordt gevormd door de dagelijkse leiding en wordt ondersteund door de
managementassistente mw. W.M. Hendrikse - de Bruin. De manager bedrijfsbureau geeft leiding aan de
stafafdelingen en de clustermanager keuken en huishouding. De bestuurder stuurt het middenkader van de
zorg aan.

Middenkader
De directe leiding over de zorg is in handen van de cluster- en locatiemanagers. In hun functie sturen zij
rechtstreeks de teams op de locaties aan, zo dicht mogelijk bij de cliënt:

dhr. R.E. van Deelen - clustermanager intensieve zorg
dhr. H.M.J. Dorst - locatiemanager Oud-Vossemeer
mw. C. Hettinga - interim-clustermanager Achterberg, kind en jeugd
dhr. G. Hovestad - clustermanager begeleiding
mw. R. van de Veen - clustermanager intensieve begeleiding / zorg en gedrag

De leiding van de teams van de keuken en huishoudelijke dienst is in handen van
dhr. R. van de Lagemaat (clustermanager keuken en huishouding).

Organogram
Hieronder vind u het organogram van De Schutse. Klik op de afbeelding om het organogram vergroot te openen.

Laatste nieuws