Personeelsvertegenwoordiging

De Personeelsvertegenwoordiging (PVT) is een zelfstandig adviesorgaan van de Raad van Bestuur (RvB). Met
betrekking tot wettelijk geregelde onderwerpen maakt zij gebruik van het adviesrecht. De PVT doet gevraagd en
ongevraagd voorstellen en maakt haar standpunten kenbaar in de organisatie. De besluitvorming vindt plaats
door de RvB. Aan de PVT kan door de RvB advies gevraagd worden over de  verschillende onderdelen van het
beleid: het algemeen-, financieel-, personeels- en zorgbeleid.

De PVT wil graag de algemene belangen van  de werknemers binnen de stichting behartigen. Persoonlijke
problemen, klachten en vragen worden door de PVT niet behandeld.  Deze worden via de reguliere kanalen
afgehandeld. Medewerkers kunnen  hun persoonlijke vragen ook stellen aan de
medewerkersvertrouwenspersoon en aan het bedrijfsopvangteam.

Contact
Post voor de personeelsvertegenwoordiging van De Schutse kan verstuurd worden naar De Schutse, t.a.v. de
heer E. Geurtsen, secretaris van de PVT, Stationsstraat 28, 4041 CJ Kesteren. U kunt ook een e-mail sturen.

Laatste nieuws


  • Verantwoording De Schutse  Lees meer...
  • Clientenplaatsen beschikbaar in Vlissingen  Lees meer...
  • Persbericht - De Schutse traint partnerorganisaties Kom over en help in Moldavie   Lees meer...