Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is een zelfstandig adviesorgaan van de Raad van Bestuur (RvB). Met betrekking tot
wettelijk geregelde onderwerpen maakt zij gebruik van het adviesrecht. De OR doet gevraagd en ongevraagd
voorstellen en maakt haar standpunten kenbaar in de organisatie. De besluitvorming vindt plaats door de RvB.
Aan de OR kan door de RvB advies gevraagd worden over de  verschillende onderdelen van het beleid: het
algemeen-, financieel-, personeels- en zorgbeleid.

De OR wil graag de algemene belangen van  de werknemers binnen de stichting behartigen. Persoonlijke
problemen, klachten en vragen worden door de OR niet behandeld.  Deze worden via de reguliere kanalen
afgehandeld. Medewerkers kunnen  hun persoonlijke vragen ook stellen aan de
medewerkersvertrouwenspersoon en aan het bedrijfsopvangteam.

Contact
Post voor de ondernemingsraad van De Schutse kan verstuurd worden naar De Schutse, t.a.v.  
mevrouw A. Goedegebuure, secretaris van de OR, Stationsstraat 28, 4041 CJ Kesteren. U kunt ook een email
sturen.

Laatste nieuws


  • Verantwoording De Schutse  Lees meer...
  • Clientenplaatsen beschikbaar in Vlissingen  Lees meer...
  • Persbericht - De Schutse traint partnerorganisaties Kom over en help in Moldavie   Lees meer...