Naam, doel en logo

img
De letterlijke betekenis van de naam van onze instelling 'De Schutse' is beschutting of bescherming. In het
Bijbelboek Psalmen komen we 'De Schutse' tegen in de vorm van Schutsheer. Om God als zijn Schutse
(toevlucht, beschutting) te hebben, dat is het grootste wat een mens kan hebben hier op aarde. In het magazine
van De Schutse werd in de periode van 1983 tot 1985 verteld hoe is gekomen tot de naam De Schutse.
Hieronder volgt een aantal citaten:

Doel van De Schutse
“Onze Stichting houdt zich bezig met verstandelijk gehandicapten. Deze benaming is gekozen, omdat bij onze
kinderen daar de problemen zetelen. Is het niet noodzakelijk dat er een tehuis zou mogen komen? Een tehuis
waar het ook toegaat zoals bij u in uw huis. Waar de kinderen in alle eenvoud en ook in alle gebrek gewezen
wordt op de noodzakelijkheid om toch een nieuw hart te mogen ontvangen. Dat is het doel van onze stichting.”

Verklaring naam De Schutse
Voor die mensen, waar het thuis niet kan, toch een thuis. Met de herkenning en erkenning van opvattingen,
zoals ze thuis beleden worden. Waar tussen de bedden in zware ziekten en om berusting Psalm 38:22b klinkt,
net als thuis: Mijn God, wees niet verre van mij.“

De naam De Schutse is ontstaan naar aanleiding van bovenstaande uitspraak.
De Schutse is een afgeleide naam van Schutsheer, van Psalm 38 vers 22 (berijmd):
HEERE, ik voel mijn krachten wijken, en bezwijken;
Haast U tot mijn hulp, en red, red mij, Schutsheer, God der goden,
Troost in noden, grote Hoorder van ’t gebed.

Uitleg logo De Schutse
“Voelt u ook de zorg, de bescherming, de koestering die ‘de
moeder’ in haar gebaar van omarming laat zien? Deze zorg
wordt onze zorg in De Schutse. Het ruitjespatroon vertelt ons
iets over de grote en kleine problemen, die in elkaar gelegd
moeten worden om tot ons doel te komen.”

Laatste nieuws


  • Verantwoording De Schutse  Lees meer...
  • Clientenplaatsen beschikbaar in Vlissingen  Lees meer...
  • Persbericht - De Schutse traint partnerorganisaties Kom over en help in Moldavie   Lees meer...