Kwaliteit

img
HKZ-keurmerk
De Schutse voert vanaf juli 2009 het HKZ-keurmerk. Het keurmerk heeft
betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Het
keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan
eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden
gesteld. De HKZ-normen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van het
zorgproces als op de organisatorische kwaliteit. Ze stellen eisen aan het
primaire proces: intake/indicatie, de uitvoering van de zorg en overige diensten
en evaluatie/nazorg. Daarnaast moeten ook de ondersteunende processen,
zoals personeelsbeleid, diensten door derden, aan specifieke eisen voldoen.
Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Een gecertificeerde
instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen
leveren. Het perspectief van u als cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.


Het HKZ-keurmerk betekent dat een organisatie:
1) de zaken intern goed op orde heeft;
2) de cliënt centraal stelt;
3) betrouwbare resultaten kan presenteren;
4) voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en ondersteuning.

Uiting van ongenoegen
Wanneer een cliënt(-vertegenwoordiger) aangeeft dat er iets niet naar wens is gegaan of doorgeeft dat er iets fout
is gegaan, dan kan dit aangemerkt worden als een ‘ uiting van ongenoegen’ Om dit formeel door te geven aan de
cluster-/locatiemanager en het managementteam van De Schutse, kan het formulier ‘uiting van ongenoegen’
ingevuld worden door de client(-vertegenwoordiger) of de medewerker die de uiting van ongenoegen aanhoort.

Door het invullen van het formulier kan een cliënt(-vertegenwoordiger) een 'uiting van ongenoegen' doorgeven. De
melding wordt doorgestuurd naar de betreffende clustermanager. De cliënt(-vertegenwoordiger) krijgt binnen twee
weken een terugkoppeling over de voortgang.


Documenten:


Laatste nieuws


  • Verantwoording De Schutse  Lees meer...
  • Clientenplaatsen beschikbaar in Vlissingen  Lees meer...
  • Persbericht - De Schutse traint partnerorganisaties Kom over en help in Moldavie   Lees meer...