Klachtencommissie

img
De Schutse verleent cliënten op een professionele manier verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
Elke medewerker heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid en dient de kwaliteit van zorg een hoge prioriteit te
geven. Als cliënten niet tevreden zijn over de geboden zorg -en dienstverlening vult de medewerker in
samenspraak met de cliënt een formulier in waarin het bestaande ongenoegen wordt geuit. Hiervoor kunt u ook
contact opnemen met de klachtenfunctionaris.  De Schutse acht het van belang dat uitingen van onvrede
zichtbaar en adequaat opgepakt worden in de organisatie. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid direct een
klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Dit kan bij het secretariaat van de klachtencommissie:

Secretariaat Klachtencommissie De Schutse
Stationsstraat 28, 4041CJ Kesteren
T 0488-483322 / whendrikse@deschutse.nu

Om ervoor te zorgen dat de klacht op een goede manier behandeld wordt en door de juiste persoon, is er
binnen De Schutse een klachtenprocedure ontwikkeld. Een cliënt kan altijd contact opnemen met de
klachtenfunctionaris voor ondersteuning bij de procedure. Alle cliënten worden aan het begin van de
hulpverlening met een folder ingelicht over de klachtenprocedure. De ervaring leert dat dit soort informatie snel
weer vergeten wordt. De Schutse vindt het daarom belangrijk dat de
begeleiders bij evaluaties met cliënten nagaan of er onvrede is.

Indien uw klacht binnen De Schutse niet kan worden opgelost, kunt u zich
wenden tot de Geschillencommissie van de Gehandicaptenzorg (meer
informatie bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN, Utrecht)).

Laatste nieuws


  • Verantwoording De Schutse  Lees meer...
  • Clientenplaatsen beschikbaar in Vlissingen  Lees meer...
  • Persbericht - De Schutse traint partnerorganisaties Kom over en help in Moldavie   Lees meer...