Niet toegankelijk op zondag

Beste bezoeker,

Fijn dat u belangstelling hebt voor de website van onze stichting.

De Schutse is een kleine, landelijke opererende, identiteitsgebonden gehandicaptenzorgorganisatie. De Schutse biedt woonzorg en dagbesteding aan zorgvragers die zorg willen ontvangen in een omgeving waarin Gods Woord en de daarop gegronde drie belijdenisgeschriften centraal staan.

De Schutse hecht grote waarde aan de eenheid tussen gezin, kerk en instelling. Een van deze waarden betreft de zondag. Deze zondag, de rustdag, houden wij in ere. Tegen deze achtergrond is deze website op zondag niet toegankelijk.

Uiteraard bent u van harte welkom van maandag tot en met zaterdag op deze website.

Met vriendelijke groet,
De Schutse