Geschiedenis

Binnen het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland was er de behoefte om mensen
met verstandelijke beperkingen identiteits-gebonden zorg te bieden in eigen kring. De Schutse probeert een
omgeving te bieden waarin Gods Woord en de drie formulieren van enigheid centraal staan. De cliënten en
medewerkers van De Schutse onderschrijven dit gedachtegoed.

De Schutse opende haar deuren in 1985 in Veenendaal waar dagbe- steding werd geboden. Al snel groeide de
voorziening in Veenendaal uit haar jasje.

In 1990 verhuisde De Schutse van Veenendaal naar Kesteren. Naast dagbesteding werd er ook gewoond in
een nieuw gebouw op het aloude verilingterrein in Kesteren. De Schutse was een begrip geworden en mocht
op veel steun vanuit de achterban rekenen.

Er kwam aanvullende huisvesting in Kesteren in 2001. In het nieuwe gebouw vond dagbesteding onderdak en
werden de ondersteunende diensten gehuisvest. De dagbesteding breidde zich uit naar de zorg voor kleine
kinderen. Het kinderdagcentrum werd gerealiseerd. In het bestaande gebouw werden nieuwe woongroepen
geplaatst.

Sinds 2003 wordt ook in Achterberg zorg geboden. De boerderij biedt woonzorg aan een groep cliënten.
Daarnaast zijn er groepen dagbesteding. Vanaf 2011 is er in Achterberg naaste de boerderij een  woning en
een nieuw gebouw voor dagbesteding.

In januari 2002 werd in Zeeland, in Oud-Vossemeer, begonnen met dagbesteding; vanaf 2006 in een nieuw
dagactiviteitencentrum aan de Coentjesweg.  Sindsdien is het aantal cliënten sterk gegroeid. In oktober 2010 is
een kleinschalige woonvoorziening geopend waarin veertien cliënten woonzorg ontvangen.

Vanaf 2007 wordt er in De Linde in Opheusden zorg en begeleiding geboden aan vierentwintig cliënten. In 2010
is in Lunteren een gezinshuis gestart.
Hierin begeleidt een echtpaar drie tot vier cliënten in hun daarvoor aangepaste woning.

Vanaf 2014 is De Schutse bezig met de uitbreiding en vernieuwing van de locatie Kesteren.
Voor 26 bewoners, vooral met zware zorg, is reeds nieuwe huisvesting gerealiseerd.

In mei 2017 hebben we de nieuwbouw voor de groepen van het cluster intensieve begeleiding, zowel voor
wonen als dagbesteding, in gebruik genomen.

Op 26 oktober 2018 is op onze locatie in Oud-Vossemeer het gebouw De Vlugtberg geopend. Dit is een
woonvoorziening bestaande uit negen appartementen.

Laatste nieuws


  • Verantwoording De Schutse  Lees meer...
  • Clientenplaatsen beschikbaar in Vlissingen  Lees meer...
  • Persbericht - De Schutse traint partnerorganisaties Kom over en help in Moldavie   Lees meer...