Fondsenwerving

img
img
img
Stichting Fondsenwerving 'De Schutse' heeft als doel gelden te verwerven bij derden. Deze gelden worden
gebruikt voor o.a. niet-gesubsidieerde kosten van de zorg, extra kosten voor aandacht schenken en invulling
geven aan eigen identiteit, kosten van nieuwbouwactiviteiten en aanloopkosten voor het ontwikkelen van
nieuwe zorgvormen.

Deze gelden worden verzameld door de opbrengsten van
verkopingen en door acties van regiocomit├ęs. Daarnaast geeft
de
Stichting Fondsenwerving 'De Schutse' het kwartaalblad van
De
Schutse, het Schutseblad, uit. Ontvangers van het Schutseblad
hebben de mogelijkheid om een gift te doen met de acceptgiro
die als adresdrager wordt meegestuurd. Naast deze giften
ontvangt Stichting Fondsenwerving 'De Schutse' regelmatig
legaten.

Steunen
Wilt u De Schutse steunen? Uw gift/bijdrage is van harte
welkom en kan overgemaakt worden op ons
bankrekeningnummer: 36.70.19.930 t.n.v. Stichting
Fondsenwerving 'De Schutse'.
IBAN: NL59 RABO 0367 0199 30  | BIC: RABONL2U

Stichting Fondsenwerving 'De Schutse' is geregistreerd als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), uw giften zijn
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Contact
Post voor het bestuur van de Stichting
Fondsenwerving kan verstuurd worden naar Stichting
Fondsenwerving De Schutse, t.a.v. de secretaris,
Stationsstraat 28 4041 CJ Kesteren. U kunt ook
mailen naar fondsenwerving@deschutse.nu.

Laatste nieuws


  • Verantwoording De Schutse  Lees meer...
  • Clientenplaatsen beschikbaar in Vlissingen  Lees meer...
  • Persbericht - De Schutse traint partnerorganisaties Kom over en help in Moldavie   Lees meer...