Enquête bestuur

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe het gaat met regiocommissies van
De Schutse. Daarom vragen we u een score in te vullen op onderstaande punten
en de vragen te beantwoorden. We stellen het uiteraard op prijs als u toelichting
geeft op de scores. Wilt u het onderstaand voor D.V. 29 januari 2016 invullen?
Alvast hartelijk dank!

(Het bestuur bespreekt de uitslag van de enquête en geeft hiervan verslag
op de regiocontactdag in D.V. maart 2016.)

Namens het bestuur van de Stichting Fondsenwerving,
W.M. Hendrikse

1. Wat vindt u van de opzet van de regiocontactdag?
*
2. Wat vindt u van de bezoeken van de leden van het bestuur van de Stichting Fondsenwerving aan de verkopingen of andere activiteiten?
*

Laatste nieuws


  • Persbericht - De Schutse traint partnerorganisaties Kom over en help in Moldavie   Lees meer...
  • Clientenplaatsen beschikbaar in Vlissingen  Lees meer...
  • Verantwoording De Schutse  Lees meer...