E-mail disclaimer

Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde. Is het e-mailbericht niet aan u gericht?
Dan vragen wij u om het bericht terug te sturen naar de verzender en het origineel en kopieen ervan te verwijderen.
Alleen de geadresseerde mag de informatie gebruiken. Het is niet toegestaan om de informatie openbaar te
maken, te vermenigvuldigen, te verspreiden of te verstrekken aan derden. De Schutse spant zich ervoor in dat u
juiste, volledige en tijdige informatie ontvangt. De Schutse kan niet in staan voor de juiste en volledige overbrenging
van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Laatste nieuws


  • Verantwoording De Schutse  Lees meer...
  • Clientenplaatsen beschikbaar in Vlissingen  Lees meer...
  • Persbericht - De Schutse traint partnerorganisaties Kom over en help in Moldavie   Lees meer...