Doneren

img
img
Wilt u De Schutse steunen? Uw gift/bijdrage is van harte welkom. Er zijn diverse mogelijkheden om De Schutse
financieel te steunen.  Stichting Fondsenwerving 'De Schutse' is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI), uw giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Geven via eigen bankopdracht
Uw bijdrage kan overgemaakt worden op ons bankrekeningnummer: 36.70.19.930 t.n.v. Stichting
Fondsenwerving 'De Schutse'. IBAN: NL59 RABO 0367 0199 30  | BIC: RABONL2U

Geven via iDeal
Met iDEAL kunt u veilig, vertrouwd en gemakkelijk een eenmalige
online donatie overmaken. Met iDEAL kunt u online betalen via
internetbankieren. Aan de rechterkant ziet u een blok 'doneren',
hiermee kunt u eenvoudig uw bijdrage overmaken.

Periodieke schenking
De fiscaal aantrekkelijkste manier van schenken is door een goed doel uit te kiezen en hieraan periodiek te
schenken. Tot 1 januari 2014 was voor een periodieke schenking een notariële akte nodig, door het vervallen
van deze regel, kunt u met ons een schenkingsovereenkomst opstellen.

Klik hiernaast om de model schenkings overeenkomst van de
belastingdienst te downloaden. Deze moet aangevuld worden
en
in tweevoud uitgeprint en ondertekend worden en met een kopie
van een geldig legitimatiebewijs naar ons worden opgestuurd.
Zodra wij dit hebben ontvangen krijgt u een door ons
ondertekend exemplaar retour en is dit tevens de bevestiging
van uw periodieke schenking.

U kunt voor vragen contact opnemen met dhr. B. van der Meijden, via e-mail fondsenwerving@deschutse.nu of
telefoonnummer (0488) 48 33 22. De formulieren kunt u opsturen naar Stichting Fondsenwerving De Schutse,
t.a.v. dhr. B. van der Meijden, Antwoordnummer 2400, 4000 ZM in Kesteren. U kunt de formulieren ook digitaal
toesturen (in kleur) naar fondsenwerving@deschutse.nu.

Testamentaire beschikkingen
Indien u De Schutse testamentair wilt gedenken, wilt u dan de volgende formulering gebruiken:
Ik verklaar te legateren aan de Stichting Fondsenwerving De Schutse uitgaande van de Gereformeerde
Gemeenten in Nederland, domicilie houdende te Kesteren, de som van .................... vrij van rechten.

Bedankt voor uw steun
Als stichting zijn we erg blij dat onze achterban in de achterliggende jaren veel voor ons heeft betekend.
Dankzij uw bijdrage kunnen we diverse zaken bekostigen die niet vanuit de AWBZ betaald kunnen worden. Wij
hopen dat u ons blijft steunen!

Laatste nieuws


  • Verantwoording De Schutse  Lees meer...
  • Clientenplaatsen beschikbaar in Vlissingen  Lees meer...
  • Persbericht - De Schutse traint partnerorganisaties Kom over en help in Moldavie   Lees meer...