Disclaimer

Algemeen
De Schutse publiceert op haar website teksten, afbeeldingen en andere materialen die door De Schutse en derden
zijn aangeleverd. De Schutse behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of
onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Aan de teksten en beelden op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De Schutse aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op deze website.

Auteursrechten
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van De Schutse.

Privacyverklaring
De Schutse respecteert de privacy van alle bezoekers van de website. Wanneer u ons persoonlijke informatie
verstrekt, gaan we daar altijd vertrouwelijk mee om. Persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking gesteld
worden van derden.

Laatste nieuws


  • Verantwoording De Schutse  Lees meer...
  • Clientenplaatsen beschikbaar in Vlissingen  Lees meer...
  • Persbericht - De Schutse traint partnerorganisaties Kom over en help in Moldavie   Lees meer...