Dagbesteding

De Schutse biedt dagbesteding aan cliënten die thuis wonen en cliënten die al op de Schutse wonen.
Aanvullend is vakantiedagopvang mogelijk tijdens de zomervakantie. Afhankelijk van de mogelijkheden en
(lichamelijke) beperkingen krijgt de cliënt activiteiten aangeboden die aansluiten op zijn belevingswereld. Veel
aandacht wordt er gegeven aan de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. De groepsgrootte varieert van 4 tot
14 cliënten, afhankelijk van de verzorging en de begeleiding die geboden moet worden.

In overleg met de cliënt kan gekozen worden voor:
-     Aanbod voor cliënten met een verstandelijke beperkingen: arbeidsmatige activiteiten, zoals tuinwerkzaamheden,
inpakwerk, bakken, dierenverzorging, opruimwerk en het verkopen van groenten. Daarnaast worden ook creatieve,
vormende en bezinnende activiteiten aangeboden zoals het werken rond thema's en het samen zingen of muziek
maken.
-     Aanbod voor cliënten met een ernstige (meervoudige) beperking: (belevingsgerichte) activiteiten waarbij de
zintuigen en de motoriek gestimuleerd wordt. Dit kan variëren van het waterbed, ballenbad, bewegingsspellen tot
muziek en lichteffecten. Bij cliënten met een visuele- en/of gehoorbeperking worden de andere zintuigen
gestimuleerd zodat hij de activiteiten en zijn omgeving kan meebeleven.
-    Aanbod voor de kindergroepen: activiteiten gericht om voor te bereiden op (speciaal) onderwijs. Als die
mogelijkheid niet aanwezig is zijn er verschillende groepen voor de leeftijd van 6-18 jaar, waarbij veel aandacht
wordt besteed aan vorming en ontwikkeling van vaardigheden.
-     Voor de doelgroep ouderen biedt De Schutse aangepaste activiteiten aan. De activiteiten richten zich vooral op
het in stand houden van de aanwezige vaardigheden.

Wat leeftijd betreft is binnen het dagactiviteitencentrum een verdeling gemaakt tussen het kinderdagcentrum (1-18
jaar), de volwassenen vanaf 18 jaar en de ouder wordende cliënt. Binnen deze 3 afdelingen zijn groepen gevormd
van deelnemers met een vergelijkbaar niveau, mogelijkheden en gedragskenmerken. Zo zijn er groepen waar de
begeleiding gericht is op moeilijk voorspelbaar gedrag en andere groepen waar meer aandacht nodig is voor
verzorging en structuur bieden.

Hieronder zijn de diverse zorgprofielen te bekijken, door te klikken op het gewenste zorgprofiel wordt er een
pdf-document geopend. Voor vragen kunt u contact met het Cliëntservicebureau opnemen!


 • > > Ernstige meerv. beperk. Grootte: 107.21 kB
  Beschrijving:
  In dit document vindt u meer
  informatie over het
  zorgprofiel 'Ernstige Meerv.
  Beperking'
  (kinderdagcentrum).

  Download
 • > > Moeilijk verst. gedrag Grootte: 108.21 kB
  Beschrijving:
  In dit document vindt u meer
  informatie over het
  zorgprofiel 'Moeilijk
  verstaanbaar gedrag'
  (kinderdagcentrum).

  Download
 • > > Schoolvoorbereiding Grootte: 107.27 kB
  Beschrijving:
  In dit document vindt u meer
  informatie over het
  zorgprofiel
  'Schoolvoorbereiding'
  (kinderdagcentrum).

  Download
 • > > Vroegstimulering Grootte: 107.95 kB
  Beschrijving:
  In dit document vindt u meer
  informatie over het
  zorgprofiel
  'Vroegstimulering'
  (kinderdagcentrum).

  Download
 • > Begel. en verzorging Grootte: 94.30 kB
  Beschrijving:
  In dit document vindt u meer
  informatie over het zorgprofiel
  'Begeleiding en verzorging'.

  Download
 • > Begeleiding Grootte: 94.13 kB
  Beschrijving:
  In dit document vindt u meer
  informatie over het zorgprofiel
  'Begeleiding'.

  Download
 • > Ernstige meerv. beperk. Grootte: 94.36 kB
  Beschrijving:
  In dit document vindt u meer
  informatie over het zorgprofiel
  'Ernstige Meerv. Beperking'.

  Download
 • > Geriatrie Grootte: 93.76 kB
  Beschrijving:
  In dit document vindt u meer
  informatie over het zorgprofiel
  'Geriatrie'.

  Download
 • > Moeilijk verst. gedrag Grootte: 94.25 kB
  Beschrijving:
  In dit document vindt u meer
  informatie over het zorgprofiel
  'Moeilijk verstaanbaar gedrag'.

  Download

Laatste nieuws


 • Persbericht - De Schutse traint partnerorganisaties Kom over en help in Moldavie   Lees meer...
 • Clientenplaatsen beschikbaar in Vlissingen  Lees meer...
 • Verantwoording De Schutse  Lees meer...