Clientservicebureau

Het Cliëntservicebureau (CSB) is het  aanspreekpunt voor alle vragen, problemen,  klachten en/ of informatie
rond het zorgaanbod en zorgvoorwaarden.  Ook verwijzende  instanties, professionals van andere organisaties  
en de cliënten zelf kunnen hiervoor bij het CSB terecht. Voor vragen die het CSB niet zelf kan behandelen, wordt
u doorverwezen naar de juiste persoon binnen of buiten De Schutse.

Onderwerpen CSB
Voor de volgende onderwerpen kunt u het CSB benaderen:
1. Informatie over het zorgaanbod van De Schutse
2. Oriëntatie, aanmelding en wachtlijst
3. Aanvragen van (her)indicaties
4. Klachten en/of problemen m.b.t. de zorg
5. Gesprekken m.b.t. maatschappelijk werk
6. Ontwikkelingen over de wet-/regelgeving in de (gehandicapten)zorg
7. Praktische ondersteuning bij aanvragen van uitkeringen, wettelijke
    vertegenwoordiging  of regelingen voor meerderjarige cliënten
8. Cliëntgebonden administratie  (o.a. PGB overeenkomsten en facturen)
9. Financiën van de cliënten (o.a. waskosten en groepskassen)

Contact met het CSB
Het CSB is van maandag t/m donderdag bereikbaar van 14:00 - 15:00 uur op het telefoonnummer (0488) 44 91
55. Buiten deze tijden kunt u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat of een mail sturen naar  
csb@deschutse.nu. Een medewerker van het CSB neemt dan binnen 1 CSB-werkdag contact met u op. Het
CSB wordt gevormd door Marja van Etten, Arno Frentz en Marieke van Kampen en valt onder
eindverantwoordelijkheid van de manager bedrijfsbureau.

Laatste nieuws


  • Verantwoording De Schutse  Lees meer...
  • Clientenplaatsen beschikbaar in Vlissingen  Lees meer...
  • Persbericht - De Schutse traint partnerorganisaties Kom over en help in Moldavie   Lees meer...