Clientenraad

De cliëntenraad in De Schutse behartigt de gemeenschappelijke belangen van de  cliënten. In de cliëntenraad
zitten wettelijke vertegenwoordigers van cliënten. De cliëntenraad functioneert onafhankelijk van de Raad van
Bestuur en heeft wettelijke bevoegdheden. De Raad van Bestuur krijgt -zowel gevraagd als ongevraagd -  
adviezen over het beleid binnen De Schutse en houdt bij beslissingen rekening met het advies van de
cliëntenraad.

Contact
Post voor de cliëntenraad van De Schutse kan verstuurd worden naar de secretaris, t.a.v. de heer J.H.
Snetselaar, Hoofdweg 21, 6744 WG Ederveen. U kunt ook een e-mail sturen.

Laatste nieuws