Behandeling

De Schutse is toegelaten voor de functie behandeling. Voor al onze locaties kunnen wij onze bewoners en
deelnemers, met een indicatie voor behandeling, diverse diensten aanbieden. Voor deelnemers zonder
indicatie zijn deze diensten tegen betaling af te nemen. In veel gevallen zijn deze kosten te declareren bij de
eigen zorgverzekeraar, neem hiervoor contact op met De Schutse. Hieronder een overzicht van de diverse
disciplines.

Fysiotherapie
De afdeling (kinder)fysiotherapie houdt zich bezig met fysiotherapeutisch onderzoeken, behandelen en
begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking met als doel het voorkomen, verminderen en/of
compenseren van ziekten en stoornissen van het bewegingsapparaat en het in optimale conditie houden van
het bewegingsapparaat. Daarnaast verzorgt de afdeling fysiotherapie de administratie rondom de aanschaf en
onderhoud van hulpmiddelen van de inwonende deelnemers, te denken valt hierbij aan rolstoelen, schoenen,
ortheses en steunkousen. Voor de thuiswonende deelnemers kan desgewenst een adviserende of
ondersteunende rol vertolkt worden. Voor de complexe hulpvragen werkt afdeling fysiotherapie samen met een
revalidatiearts / AVG arts. De kinderfysiotherapeut stimuleert de motorische ontwikkeling op vaardigheidsniveau
rekening houdend met de beperking(en).

Logopedie
De afdeling logopedie houdt zich bezig met het behandelen en begeleiden van mensen met meervoudige
beperkingen. Deze mensen hebben vaak problemen op het gebied van primaire mondfuncties, stem, spraak,
taal en gehoor.  De logopedische interventie richt zich onder andere op de verbale, non-verbale en alternatieve
communicatie en daarnaast op ondersteuning bij eet-en drink problemen.

Diëtetiek
De afdeling diëtetiek houdt zich bezig met het geven van voedingsvoorlichting en dieetadvies aan individuele
cliënten en groepen cliënten. Daarnaast wordt er een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het voedings-
en dieetbeleid.

Oogonderzoeken
Alle bewoners en deelnemers van De Schutse worden door Bartimeüs onderzocht. Na dit onderzoek wordt
door Bartimeüs vastgesteld of vervolgonderzoeken (4-jaarlijks) noodzakelijk zijn. In onderzoeken wordt gekeken
of er aanpassingen nodig zijn om het zichtvermogen te ondersteunen.

Pedicure
De bewoners van De Schutse worden, indien nodig, behandeld door de pedicure. De pedicures zijn
verantwoordelijk voor het onderhoud van en de verbetering in de conditie van de voeten van de bewoners.

Ergotherapie
De afdeling ergotherapie houdt zich bezig met het ergotherapeutisch onderzoeken, begeleiden en adviseren
van bewoners, deelnemers, ouders, behandelaars en verzorgenden met betrekking tot ontwikkeling,
aanpassingen en voorzieningen.

Orthopedagogiek
De afdeling orthopedagogiek houdt zich onder andere bezig met het geven van pedagogische adviezen, het in
kaart brengen van het niveau van functioneren en het uitvoeren van behandelingen gericht op het verminderen
van problematische situaties

Arts verstandelijk gehandicapten (AVG)
Een Arts Verstandelijk Gehandicapten is gespecialiseerd in de medische zorg voor mensen van alle leeftijden,
die een verstandelijke handicap hebben. Voor bewoners en deelnemers van De Schutse kan een AVG
betrokken worden bij handicapgerelateerde medische vragen en vragen rond gedragsproblemen en
psychische klachten.
De algemeen medische zorg wordt bij De Schutse door de huisarts gegeven, hij is het eerste aanspreekpunt
bij medische zaken. De AVG is na verwijzing door de huisarts beschikbaar om mee te behandelen.

De AVG heeft bij De Schutse ook een rol in het toezicht houden op de juiste naleving van wet- en regelgeving
rond vrijheidsbeperkingen volgens de wet BOPZ, waaronder het gebruik van psychofarmaca. Twee AVG's van 's
Heerenloo in Wekerom houden hiervoor met regelmaat consultdagen op De Schutse.

Laatste nieuws


  • Verantwoording De Schutse  Lees meer...
  • Clientenplaatsen beschikbaar in Vlissingen  Lees meer...
  • Persbericht - De Schutse traint partnerorganisaties Kom over en help in Moldavie   Lees meer...