ANBI

De Belastingdienst heeft de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijke Gehandicapten 'De Schutse'
(ook wel: S.V.V.G. De Schutse) aangewezen en geregistreerd als een  algemeen nut beogende instelling
(ANBI). Dit betekent dat u als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel. Hieronder vindt u alle
gegevens met betrekking tot de ANBI-status van onze stichting, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

Statutaire naam
Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten "De Schutse",
uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland

RSIN/fiscaal nummer

007573546

Postadres

Stationsstraat 28 | 4041 CJ  Kesteren
E-mail: info@deschutse.nu

Doelstelling

1. De stichting heeft primair ten doel het verschaffen van huisvesting, verzorging en  begeleiding aan
    verstandelijk gehandicapten die wat identiteit betreft in het leefklimaat van de stichting passen.
2. De stichting beoogt geen winst.

Beleidsplan

Klik hier om het beleidsplan van 2017-2019 te openen.

Bestuurder

K. Ruitenberg, voorzitter Raad van Bestuur

Het beloningsbeleid (bestuurder)

Het beloningsbeleid is gebaseerd  op de arbeidsvoorwaarden van De Schutse.
Deze arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Gehandicaptenzorg.

Het beloningsbeleid (personeel)
Het beloningsbeleid is gebaseerd  op de arbeidsvoorwaarden van De Schutse.
Deze arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Gehandicaptenzorg.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Klik hier om het jaarverslag 2012 te openen.
Klik hier om het jaarverslag 2013 te openen.
Klik hier om het jaarverslag 2014 te openen.
Klik hier om het jaarverslag 2015 te openen.
Klik hier om het jaarverslag 2016 te openen.
Klik hier om het jaarverslag 2017 te openen.

Financiële verantwoording
Klik hier om de jaarrekening 2012 te openen.
Klik hier om de jaarrekening 2013 te openen.
Klik hier om de jaarrekening 2014 te openen.
Klik hier om de jaarrekening 2015 te openen.
Klik hier om de jaarrekening 2016 te openen.
Klik hier om de jaarrekening 2017 te openen.


Laatste nieuws


  • Verantwoording De Schutse  Lees meer...
  • Clientenplaatsen beschikbaar in Vlissingen  Lees meer...
  • Persbericht - De Schutse traint partnerorganisaties Kom over en help in Moldavie   Lees meer...