Ambulante zorg en diensten

Heeft u in de thuissituatie ondersteuning nodig? De Schutse biedt ambulante zorg en diensten. Ondersteuning in
de thuissituatie kan van allen betekenen. Zo kunnen we ondersteuning geven bij (het leren) zelfstandig te wonen,
maar staan we ook naast u als u met opvoedingsvragen zit, of u heeft (tijdelijk) extra handen nodig om het gezin
draaiende te houden.
Naast ondersteuning in de thuissituatie bieden we ook ondersteuning op school. De ondersteuningsvragen binnen
de schoolse setting kunnen daarbij van allerlei aard zijn. Mogelijk heeft uw kind ondersteuning nodig bij medische
handelingen om zo toch deel te kunnen blijven nemen aan het regulier onderwijs. Een ander scenario kan zijn dat
uw kind gedragingen laat zien dat extra aandacht en ondersteuning vraagt.

We kunnen u dus op heel veel manieren ondersteuning bieden in de thuissituatie:
-
ondersteuning bij de opvoedingsvragen
-
ondersteuning ter ontlasting van het gezin
-
ondersteuning bij ADL-zorg
-
ondersteuning op school
-
ondersteuning bij zelfstandig wonen

Om ambulante ondersteuning te ontvangen is het belangrijk dat er een indicatie wordt afgegeven bij de gemeente
en De Schutse voldoende  beschikbaarheid heeft om in de gestelde vraag te voorzien. Voor meer vragen of
opmerkingen kunt u contact opnemen met maatschappelijk werk.

Laatste nieuws


  • Verantwoording De Schutse  Lees meer...
  • Clientenplaatsen beschikbaar in Vlissingen  Lees meer...
  • Persbericht - De Schutse traint partnerorganisaties Kom over en help in Moldavie   Lees meer...