Nieuws > Persbericht - De Schutse traint partnerorganisaties Kom over en help in Moldavie

 • 06-11-2018

  Persbericht - De Schutse traint partnerorganisaties Kom over en help in Moldavie

  Nijkerk / Kesteren, 6 november 2018

  De Schutse traint partnerorganisaties Kom over en help in Moldavië

  Medewerkers van De Schutse geven trainingen over autisme en het autismespectrum aan partnerorganisaties
  van Kom over en help in Moldavië. Autisme is een vrij onbekend en onderontwikkeld thema in Moldavië.

  Met deze training wil De Schutse kennis en vaardigheden overdragen aan medewerkers van diverse
  gehandicapteninstellingen in Moldavië. Behalve de theoretische kennis over autisme zullen het voorbereiden
  en uitvoeren van activiteiten met eenvoudige materialen en methodes aan de orde komen.
  De samenwerking tussen Kom over en help en De Schutse vloeit voort uit het bezoek dat medewerkers van de
  Schutse, Siloah en Op weg met de ander in 2017 brachten aan Moldavië, in het kader van de campagne
  ‘Gewoon samen’ van Kom over en help. Hierbij zijn kinderen met een beperking en gehandicaptenorganisaties
  bezocht.
  Dr. K. Ruitenberg, Raad van bestuur van De Schutse: “Enerzijds zie ik het als een verrijking voor de
  medewerkers van De Schutse, en anderzijds kunnen we onze kennis overdragen aan partnerorganisaties in
  Moldavië en zo bijdragen aan het welzijn kinderen met beperkingen. Daar doen we het immers zowel in
  Nederland als Moldavië voor.”
  Rijk van Ginkel, hoofd programma’s/directeur van Kom over en help is positief over de samenwerking. “Mooi dat
  we op deze manier de krachten kunnen bundelen ten bate van kinderen met een beperking.”

  -----------------------------------------------------------------
  Noot voor de redactie
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corine de Jong, hoofd communicatie en fondsenwerving van
  Kom over en help, chdejong@komoverenhelp.nl, telefoon 033 - 246 32 08 of de heer K. Ruitenberg, raad van
  bestuur De Schutse, kruitenberg@deschutse.nu, 0488 - 48 33 22.

  Over De Schutse
  De Schutse is een kleine, landelijk opererende, identiteitsgebonden gehandicaptenzorg-organisatie. De
  Schutse biedt woonzorg en dagbesteding aan zorgvragers die zorg willen ontvangen in een omgeving waarin
  Gods Woord en de daarop gegronde drie belijdenisgeschriften centraal staan. De Schutse hecht van daaruit
  grote waarde aan de eenheid tussen gezin, kerk en instelling.
  www.deschutse.nu

  Over Kom over en help
  We weten ons geroepen om te dienen, en gunnen elk kind een hoopvolle toekomst. Daarom ondersteunen wij
  kwetsbare kinderen en gezinnen. Deze ondersteuning is divers. We geven persoonlijke hulp aan kinderen,
  zodat zij in een veilige omgeving kunnen opgroeien en goed kunnen meedoen in het onderwijs. Verder bieden
  we tijdelijke ondersteuning in dagelijkse levensbehoeften, geven we begeleiding bij het opzetten van kleine
  ondernemingen en proberen we het beleid van overheden positief te beïnvloeden. We werken in Albanië,
  Armenië, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Oezbekistan.
  www.komoverenhelp.nl


  Klik hier voor het persbericht in PDF-formaat.