Nieuws > Open plaatsen DJK Ochten & Werkendam

 • 01-03-2018

  Open plaatsen DJK Ochten & Werkendam

  Heeft u zorgen om uw kind omdat die in zijn of haar ontwikkeling ernstig risico loopt? Het kan gaan  om kinderen
  met (al dan niet gediagnosticeerde) gedragsproblemen, emotionele problemen, een achterstand in de motoriek, in
  de spraak of algemene ontwikkeling. Maar ook kinderen nemen deel aan de DJK die om gezondheidsredenen
  extra zorg en aandacht nodig hebben. De zorgbehoefte van deze kinderen maakt dat doorstroom naar het
  onderwijs op 4- of 5-jarige leeftijd voor hen niet vanzelfsprekend is. Binnen het DJK wordt gestreefd om de stap
  naar het onderwijs zo goed mogelijk voor te bereiden. De behandeling wordt daarom al zoveel als voor het kind
  mogelijk is, gecombineerd met onderwijsmomenten binnen het Speciaal Basisonderwijs. Het DJK is voor kinderen
  van 3 tot en met 7 jaar. Mocht u meer informatie willen kunt u contact opnemen met maatschappelijk werk via
  telefoonnummer (0488) 48 33 22.