Nieuws

 • 01-03-2018

  Open plaatsen DJK Ochten & Werkendam

  Heeft u zorgen om uw kind omdat die in zijn of haar ontwikkeling ernstig risico loopt? Het kan gaan om kinderen met (al dan niet gediagnosticeerde) gedragsproblemen, emotionele problemen, een achterstand in de motoriek, in de spraak of algemene ontwikkeling. Maar ook kinderen nemen deel aan de DJK die om gezondheidsredenen extra zorg en aandacht nodig hebben. De zorgbehoefte van deze kinderen maakt dat doorstroom naar het onderwijs op 4- of 5-jarige leeftijd voor hen niet vanzelfsprekend is. Binnen het DJK wordt gestreefd om de stap naar het onderwijs zo goed mogelijk voor te bereiden. De behandeling wordt daarom al zoveel als voor het kind mogelijk is, gecombineerd met Lees meer...
 • 20-11-2017

  Clientenplaatsen beschikbaar in Vlissingen

  Lees meer...
 • 01-06-2017

  Verantwoording De Schutse

  Zorginstellingen moeten elk jaar verantwoording afleggen over de manier waarop zij hun geld
  besteden. Die verantwoording leggen zij af in het jaarverslag. Dit jaarverslag en de accoun-
  tantsverklaring zijn terug te vinden op de website van het Ministerie van Volksgezondheid,
  Welzijn en Sport.

  Hieronder het jaarverslag en de accountantsverklaring van De Schutse over het jaar 2016:

  Jaarverslag 2016

  Accountantsverklaring 2016 Lees meer...